OmaHäme rakentuu yhteistyöllä

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja koskeva uudistus etenee. Uutta Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta rakennetaan forssalaisten johdolla, yhteistyöllä. Kiitos luottamuksesta.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyy vuoden alusta liikkeenluovutuksella 170 000 kantahämäläisen elintärkeät palvelut ja 6700 työntekijää, mukaan lukien Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työntekijät. Valtakunnallisesti asetettu aikataulu on erittäin tiukka.

Hoitajista ja lääkäreistä on kova pula koko maassa. Siksi myllerrysten keskellä on pidettävä huolta siitä, että OmaHäme on hyvä työnantaja ja houkuttelee jatkossakin sitoutuneita ammattilaisia. Se edellyttää mm. hyvää johtamista ja laajoja vaikuttamisen mahdollisuuksia omaan työhön.

Uuden hyvinvointialueen johtajan haku käynnistyy näinä päivinä. Aluehallitus neuvottelee toimialarakenteesta ja lautakunnista. Hallintoa tärkeämpi vaihe on palvelustrategiasta päättäminen. Hoidon ja hoivan tarve kasvaa ikääntyvässä Suomessa. Koronan jäljiltä on hoitovelkaa, liikkumattomuutta, diagnosoimattomia perussairauksia, väliin jääneitä seulontoja ja tarkastuksia sekä yksinäisyyttä ja mielenterveyden ongelmia. Resurssit ovat niukat, kun palvelutarve kasvaa tulevina vuosina.

Alusta asti olisi tärkeää avata ovet yhteistyölle ja kumppanuudelle järjestöjen ja yritysten kanssa. Kaikki resurssit tarvitaan nyt käyttöön. Kanta-Hämeessä on 266 sote-alan järjestöä, joissa on paljon osaamista ja potentiaalia muun muassa ennaltaehkäisyn ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Marinin hallituksen päätös leikata ensi vuonna 64 miljoonaa euroa yksityisen hoidon Kela-korvauksista on mahdollisimman heikosti ajoitettu ja vastuuton. Se heikentää ihmisten avun saamista ja kasvattaa hoitojonoja niiden purkamisen sijaan. Kun ihmiset eivät enää pysty hakeutumaan Kela-korvauksella lääkäriin, ruuhkat julkisella kasvavat, mistä kärsivät eniten kaikkein eniten palveluja tarvitsevat. Ideologia ei saisi ajaa ihmisten hoidon tarpeen edelle.

Lopuksi turvallisuustilanteesta. Ihmisyyden vastaiset iskut siviileihin, synnytyssairaalaan ja avustusjärjestöjen reiteille osoittavat, ettei mikään ole Putinin sodassa pyhää. Ukrainan kansan tahto puolustaa maataan on kannatellut, eikä Putin saa nopeita voittoja, toistaiseksi ei voittoja ollenkaan. Sodan arvaamattomuus kasvaa tulevina viikkoina.

Suomen valtionjohto ja eduskunta valmistautuvat päätöksiin, jotka kaikissa tilanteissa turvaavat tulevaisuuttamme itsenäisenä, vapaana maana. Se vaatii oman kansallisen puolustuksemme vahvistamista, hybridiuhkiin varautumista ja jäsenhakemuksen jättämistä puolustusliitto Natoon. Nato on eurooppalainen puolustusratkaisu, jonka osaksi olisimme luontevasti kuuluneet jo EU-jäsenyyden alusta. Viimeistään nyt.

Suomi itsenäisenä maana tekee itsenäisesti omat ratkaisunsa, eikä tätä harkintaa saa kaventaa pelko reaktioista.

Jäsenyyden ehtona oleva kansan tuki on vahvistunut ja selkeä. Tasavallan presidentin, maan hallituksen ja eduskunnan tulisi yhteistuumin ja mahdollisimman nopeasti päättää Nato-jäsenhakemuksen jättämisestä – mielellään yhdessä Ruotsin kanssa. Käynnistynyt selontekoprosessi antaa päätökselle raamin.

Kirjoitus on julkaistu Forssan lehdessä 20.3.


« »