Hyvinvointia ei voi rakentaa velan ja veronkorotusten varaan

Sunnuntaina valittavat aluevaltuutetut ottavat vastuulleen noin 20 miljardia yhteisiä veroeuroja ja yli 170 000:n sote-ammattilaisen työpaikat. Kun sote-uudistusta aikoinaan lähdettiin tekemään, oli huoli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvusta ikärakenteestamme johtuen. Vaikka taloudelliset tosiasiat ovat edelleen samat ja päälle on kerrostunut koronakriisin kasvattama hoitovelka, talousvastuusta ei puhu juuri kukaan.

Eduskunnan hyväksymästä sote-uudistuksesta puuttuvat elementit, joilla kustannusten kasvua hillitään. Tämän on todennut myös Valtiontalouden tarkastusvirasto raportissaan (2020) näin: ”— esitysluonnos ei kuitenkaan sisällä sellaisia vahvoja kannustimia, jotka ohjaisivat alueita hillitsemään kustannusten kasvua. Ehdotetut toimenpiteet eivät myöskään välttämättä ole riittäviä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”

Vuodesta 2025 alkaen hyvinvointialueille korvataan kulujen kasvusta enää 80 prosenttia, ainakin teoriassa. Tosiasiassa alueet tulevat todennäköisesti anomaan valtiolta lisää rahoitusta.

Hallitus arvioi itsekin sote-uudistuksen eduskunnalle antaessaan, että julkinen talous ei uudistuksen vuoksi vahvistu ainakaan tällä vuosikymmenellä. Yksistään muutoskustannukset ovat hallituksen esityksen mukaan yli kolme miljardia euroa. Arviot sote-uudistuksen lopullisesta hintalapusta eivät sisällä esimerkiksi palkkojen harmonisoinnin kustannuksia, joista arviot liikkuvat sadoissa miljoonissa.

Hallitus on myös lisännyt sote-alalle uusia velvoitteita ja mitoituksia, joiden rahoitus on jäänyt avoimeksi tai budjetoitu alakanttiin.

Uudistuksella on hyvät tavoitteet turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyvä tahto ei yksin riitä, myös rahat pitää saada riittämään ilman veronkiristyksiä ja kohtuutonta lisävelkaa lapsillemme.

Paljon toivoa on ladattu digitalisaation ja palvelujen uudistamisen varaan. Näissä onkin onnistuttava. Mikään määrä rahoitusta ei riitä, jos emme onnistu ennaltaehkäisevässä näkökulmassa ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Vaalitenteissä useat hallituspuolueet ovat kiistäneet ajavansa uutta maakuntaveroa. Valtiovarainministeriön sivuilta voi kuitenkin tarkistaa maakuntaveron valmistelun jatkuvan.

Kokoomus vastustaa maakuntaveroa, sillä se johtaisi väistämättä työn ja eläkkeiden verotuksen kiristymiseen. Olemme sitoutuneet turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut ilman uusia veroja tai kohtuutonta lisävelkaa. Aluevaltuustoihin valittavilla päättäjillä on painava vastuu siitä, että uudistus onnistuu. Jos taloutta ei hoideta hyvin, tärkeät palvelumme vaarantuvat.

Julkaistu Aamupostissa 22.1.2022


« »