Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen: Kirjastojen lainauskorvaus laajennettava e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin

Tiedote 19.2.2021

Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) on jättämässä eduskunnassa lakialoitteen, jossa ehdotetaan kirjastojen lainauskorvauksen laajentamista e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin.

Tavoitteena on, että Suomessa siirryttäisiin malliin, jossa tekijä saa lainauskorvauksen kirjastolainasta tasapuolisesti riippumatta siitä, mikä on teoksen formaatti. Lainauskorvaus koskee esim. kirjailijoita, kääntäjiä, kuvantekijöitä, musiikintekijöitä ja kuvittajia.

”Äänikirjojen ja e-kirjojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti, ihmisten lukutottumuksissa on tapahtunut isoja muutoksia. Koronavuosi kiihdytti muutosta entisestään. On tärkeää, että kirjastot voivat yhä paremmin vastata kasvavaan kiinnostukseen ja että kirjailijat saavat julkaisuformaatista riippuen oikeudenmukaisen korvauksen luovasta työstään”, viime hallituskaudella kulttuuriministerinä toiminut Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Viime vaalikaudella Suomessa maksettavat lainauskorvaukset nostettiin pohjoismaiselle tasolle, mikä oli merkittävä ja kiitelty uudistus kulttuurialalle ja kotimaiselle kirjallisuudelle. Kirjailijoiden tulotutkimuksen mukaan lainauskorvaukset muodostivat uudistuksen jälkeen 27 % kaunokirjoittajan tuloista (2018), kun aikaisemmin osuus oli 4 %.

Kirjastojen aineistot on kuitenkin suuressa muutoksessa, kun e-kirjat sekä e-äänikirja nostavat suosiotaan. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainausmäärät ovat kasvaneet nopeasti viimeisen 10 vuoden aikana. Kirjastot siirtävät aineistohankintaa digitaalisten sisältöjen puolelle.

Tällä hetkellä e-kirjat ja e-äänikirjat ovat Suomessa kokonaan lainauskorvaus-järjestelmän ulkopuolella. Korvausta e-lainoista maksetaan jo ainakin Hollannissa, Tanskassa ja Britanniassa.

”Suomalaiset rakastavat kirjastoja; Suomi on kirjastolainaamisen ja lukemisen kärkimaita maailmassa. Jotta näin on tulevaisuudessakin, lukutottumusten muutoksiin pitää herkästi vastata. Viimeisimmän tilaston mukaan e-aineistojen osuus on vain alle prosentti kaikista kirjastojen kokoelmista”, Grahn-Laasonen sanoo.

Kohti koko Suomen yhteistä e-kirjastoa

Laadukas, moderni kirjastolaitos on tärkeä osa sivistystyötä. Viime vaalikaudella uudistettu kirjastolaki toi kuntalaisille taidetta ja sivistystä ja edistää demokratiaa ja tasa-arvoa. Grahn-Laasosen mukaan seuraavana askeleena Suomeen tulisi luoda koko Suomen yhteinen, kansallinen e-kirjasto.

Grahn-Laasosen mukaan e-kirjoja ja e-äänikirjoja tulisi olla saatavilla maksuttomasti ja tasa-arvoisesti aivan kuten perinteisiä kirjojakin.

”Perinteinen kirja ei häviä minnekään, ja itsekin luen yhä mieluiten niin. Mutta jos äänikirjojen myötä voidaan tavoittaa uusia, nuorempia ja yhä kasvavia yleisöjä, siihen kysyntään kannattaa vastata”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Ei ole järkevää eikä mahdollistakaan, että jokainen kirjasto joka Suomen kunnassa yrittäisi vastata tähän isoon haasteeseen yksin.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tammikuussa 2020 250 000 euron avustuksen kansallisen e-kirjaston selvityshankkeen käynnistämiseksi. Tavoitteena on ollut luoda lähtökohdat, joilla voidaan luoda koko Suomen laajuinen yhteinen digitaalinen kokoelma ja kaikille esteetön pääsy kokoelmaan.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan tämän hetken tiedon mukaan huhtikuussa, jonka jälkeen voi olla mahdollista ryhtyä rakentamaan ja testaamaan yhteistä e-kirjastoa. Hankkeen jälkeiseen kehitystyöhön on myönnetty eduskunnan päätöksellä joulukuussa lisärahoitusta valtion budjettiin 1 miljoonaa euroa.

”Vuorokauden ympäri saatavilla oleva kansallinen aineistopankki ja digitaalinen kirjasto olisi suuri sivistysteko: se parantaisi tiedonsaantia ja yhdenvertaisuutta entisestään, kun aineistot ovat yhä helpommin kaikkien kansalaisten saatavilla, ja tukisi kirjastojen tehtävää demokratian, tasa-arvon ja sananvapauden edistäjinä”, Grahn-Laasonen sanoo.

Ratkaisematon lainauskorvauskysymys uhkaa kuitenkin hidastaa projektin etenemistä. Kirjastot eivät voi yksin päättää lainaiskorvausten maksamisesta, vaan se vaatii lakimuutoksen ja myös lisäresursseja talousarvioon.

”Tekijänoikeuslakia tulee laajentaa niin, että tekijät saavat korvauksen myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamisesta. Vain tällä tavalla kansallisen e-kirjaston kehittäminen on kestävällä pohjalla. On tärkeää, että turvaamme lailla tekijöille korvauksen kaikissa formaateissa”, Grahn-Laasonen toteaa.

Grahn-Laasonen on valmistellut lakialoitteen, johon hän kerää eduskunnassa kansanedustajien allekirjoituksia. Lakialoite on tarkoitus jättää maaliskuun alussa. Lakialoitetta tukevat myös kirjailijoita edustava Sanasto sekä Suomen Kirjastoseura ry

”Toivon, että kansanedustajat yli puoluerajojen lähtevät mukaan”, Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, puh 050 462 6614


« »