Suomi on hyvin varautunut

Venäjän sota Ukrainaa vastaan ja terroristijärjestö Hamasin iskut Israeliin ovat hyökkäyksiä rauhaa, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ihmisten turvallisuutta vastaan. Suomi ja Eurooppa puolustavat Ukrainan ja Israelin oikeutta suojella omaa turvallisuuttaan, omia kansalaisiaan. Samalla tavallisten palestiinalaisten
tilanne Gazan kaistalla pahenee tunti tunnilta. Ulkoministeri Elina Valtonen on vedonnut, että siviilejä suojellaan, kansainvälistä oikeutta kunnioitetaan ja YK:lle ja avustusjärjestöille avataan väylä siviilien
auttamiseksi.

Kun maailman huomio kääntyi Lähi-itään, emme unohda Ukrainaa. Suomi päätti tällä viikolla 19. puolustustarvikepaketista Ukrainalle. Me autamme,konkreettisesti. Me emme väsy auttamiseen, emme turru, emme lopeta, vaikka aikaa kuluu.

Maailman uutiset tuovat huolen arkeemme myös Suomessa. Suomalaiset ovat turvassa, ja maana Suomi on kokoonsa nähden yksi parhaiten varautuneita, olipa uhka minkä luonteinen tahansa. Suomen infrastruktuuriin kohdistunut tuhotyö on viranomaisten huolellisessa tutkinnassa. Sabotaasina tutkittavat vauriot kaasuputkeen ja ongelmat telekaapelissa eivät vaikuta Suomen huoltovarmuuteen tai ihmisten arkeen.

Nato-maana Suomella on kumppanimaiden tuki, ja yhteys on tiivis.

Kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen on turvallisuusympäristön muutosten myötä kiinnitetty erityistä
huomiota. Viranomaiset ovat tiivistäneet keskinäistä yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan. Yhteiskunnan eri toimijat ovat sopeuttaneet omaa varautumistaan ja turvallisuustasoaan vallitsevaan tilanteeseen.

Suomessa huoltovarmuus ei ole vain valtion viranomaisten tehtävä ja velvollisuus, vaan se varmistetaan
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Valtiovallan lisäksi myös hyvinvointialueilla ja
kunnilla on velvollisuus varautua häiriötilanteisiin.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen. Suomalaisten turvallisuutta suojellaan entistä vahvemmin sekä ulkoisilta että sisäisiltä uhilta. Vaikka Suomi on monessa suhteessa varautumisen mallimaa, teemme jatkuvasti enemmän ja tarkemmin.


Hallitusohjelman mukaisesti hallitus arvioi kansallisen turvallisuuden johtamisen nykytilaa ja tekee tarvittavat muutokset rakenteisiin, hallintoon ja poliittisen ohjauksen muotoihin. Tulemme varmistamaan viranomaisten riittävät toimivaltuudet ja resurssit uhkien torjuntaan ja kriisien johtamiseen.

Tulemme myös päivittämään erilaisten häiriö- ja poikkeustilanteiden sääntelyä kaikilla hallinnonaloilla. Tärkein on valmiuslain uudistus.

Työtä tehdään joka sektorilla. Sosiaali- ja terveysministeriössä olemme käynnistäneet tartuntatautilain
ja terveydensuojelulain kokonaisuudistukset. Työssä on tarkoitus hyödyntää koronapandemian oppeja. Lääkkeiden saatavuutta varmistetaan monin toimin, esimerkiksi korjaamalla velvoitevarastointilakia.
Viranomaiset, yritykset ja järjestöt tekevät joka päivä töitä varautumisen eteen. Tilannekuvaa kotimaan ja maailman tapahtumista ylläpidetään 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Suomalaiset voivat olla levollisin mielin.

Teksti on julkaistu Forssan lehdessä 14.10.2023.


« »