Nuorten huumekuolemien kasvu on pysäytettävä

Huumeisiin kuoli 60 alle 25-vuotiasta nuorta vuonna 2021. Heistä seitsemän oli alaikäisiä. 60 menetettyä elämää.

Viime päivinä on uutisoitu nuorten huumekuolemien kasvusta ja samaan aikaan myös kouluväkivallasta, nuorten pahoinvoinnista. Monen lapsen ja nuoren elämästä puuttuu tuki ja turva. Se on hyvinvointivaltio-Suomelle epäonnistuminen ydintehtävässä, lasten ja nuorten turvallisuuden suojelemisessa.

Huumekuolemien määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Erityisen huolestuttavaa on alle 25-vuotiaiden huumekuolemien suuri määrä. Suurin osa kuolemista on tapaturmaisia myrkytyskuolemia, joiden taustalla on tyypillisesti lääkeopioidien, alkoholin ja rahoittavien lääkkeiden yhdistelmäkäyttö.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on ottanut tutkintaan kaikki tämän vuoden aikana tapahtuvat alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemat. Tutkimus tuo arvokasta tietoa, mitä on kuolemien taustalla ja mitä voitaisiin tehdä toisin.

Nuorten huumekuolemien vähentäminen on Orpon hallituksen ohjelmassa, ja työhön on varattu myös lisärahoitusta.

Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR) on arvioinut, että syitä nuorten huumekuolemien kasvuun ovat mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, nuorten kokema näköalattomuus, hoitamattomat mielenterveysongelma ja huumeiden aiempaa helpompi saatavuus. Olen huolissani siitä, miten nuorten huumemyönteiset asenteet ovat yleistyneet. Aikuisten on annettava johdonmukainen viesti: turvallista viihdekäyttöä ei ole.

Nuorten päihdepalvelut eivät ole kunnossa. Nuorille suunnattuja päihdepalveluja on liian vähän. Lastensuojelu joutuu paikkaamaan päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen puutetta. Moni päihdeongelmainen tarvitsisi nimenomaan mielenterveyspalveluja, joita ei ole riittävästi saatavilla.

Mikään yksittäinen keino ei riitä huumekuolemien vähentämiseen. Hallitus on sitoutunut vahvistamaan mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä turvaamaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden saatavuuden. Tärkein keino on lasten ja nuorten terapiatakuu, johon on varattu myös pysyvä rahoitus. Myös poliisin resursseja kasvatetaan ja poliisien määrää lisätään.

Toinen vakava teema työpöydällämme on nuorten väkivallan torjuminen. Hallitus edistää viranomaisten, kuten oppilashuollon, lastensuojelun ja poliisin, välistä yhteistyötä. Hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä on moniammatillinen Ankkuri-toiminta, jonka kehittämisessä Forssan seutu on ollut etulinjassa. Ankkuri-tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta huono kierre voidaan katkaista ajoissa.

Myös koulupäivien turvallisuuteen ja kouluväkivallan ehkäisemiseen hallitusohjelma antaa hyvät suuntaviivat. Opettajien ja rehtoreiden toimivaltuuksia vahvistetaan. Lainsäädännön muutoksilla tullaan tarjoamaan tehokkaammat työkalut esimerkiksi opetusta tai luokkarauhaa häiritsevän kännyköiden käytön rajoittamiseen. Nuorten vakaviin ongelmiin tarvitaan sydäntä, mutta ei sinisilmäisyyttä. Rajojen asettaminen on välittämistä, ja samaan aikaan on autettava irti päihteistä, uuteen alkuun.

Teksti on julkaistu Forssan lehdessä 16.9.2023.


« »