Tag Archive: Ympäristösuojelulain uudistus

YM tiedottaa: Uusi ympäristönsuojeluasetus siirtää suurten eläinsuojien lupia ja valvontaa kuntiin

Tiedote 16.4.2015

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen. Muutoksella siirretään nykyistä suurempien eläinsuojien lupahakemusten käsittely aluehallintovirastoilta (AVI) kuntiin. Asetuksen myötä aluehallintovirastojen käsittelemien lupahakemusten määrä vähenee ja jonot lyhenevät, mikä näkyy tällöin välillisesti myös muilla toimialoilla. Kuntien valvottavaksi siirtyy 800 uutta eläinsuojaa. Kuntiin arvioidaan tulevan uusia luvitettavia eläinsuojia 60 – 100.

Lue lisää

Maaseudun investointeihin vauhtia

Mielipide, Maaseudun tulevaisuus 30.3.2015

”Kun suurissa hankkeissa nykyisellään hanke voi joutua käsiteltäväksi kunnan eri viranomaisissa 13 kertaa ja kansalaisilla voi olla tilaisuus lausua siitä 8 kertaa, ei kukaan voi pitää tätä oikeasuhtaisena.” Näin totesi ministeri Lauri Tarasti, joka arviointiryhmän johtajana selvitti pyynnöstäni keinoja lupaprosessien sujuvoittamiseksi.

Ympäristöministerinä olen saanut kuulla jos jonkinlaista tarinaa junnaavista lupa- ja kaavaprosesseista. Tällä hetkellä liian moni investointi ja uuden kasvun alku odottaakin lupajonoissa, samalla kun Suomi kaipaa lisää työtä ja työpaikkoja.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu, tavoitteena sujuvoittaa lupakäsittelyä

Tiedote 27.1.2015

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe alkaa. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

”Ympäristönsuojelulain kehittäminen on merkittävä kokonaisuudistus. Suomella ei ole varaa hitaisiin ja jäykkiin lupaprosesseihin ja ylimääräiseen byrokratiaan. Uudistamalla ympäristönsuojelulakia huolehdimme sekä ympäristönsuojelun korkeasta tasosta että toimivasta ja selkeästä luvituksesta ja lainsäädännöstä”, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää