Tag Archive: Ympäristöpolitiikka

YM tiedottaa: Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu, tavoitteena sujuvoittaa lupakäsittelyä

Tiedote 27.1.2015

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe alkaa. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

”Ympäristönsuojelulain kehittäminen on merkittävä kokonaisuudistus. Suomella ei ole varaa hitaisiin ja jäykkiin lupaprosesseihin ja ylimääräiseen byrokratiaan. Uudistamalla ympäristönsuojelulakia huolehdimme sekä ympäristönsuojelun korkeasta tasosta että toimivasta ja selkeästä luvituksesta ja lainsäädännöstä”, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää

Puhe luonnonsuojelulain kansalaiskeskustelun avajaistilaisuudessa

Puhe Säätytalolla 23.10.2014

Hyvät kuulijat,

ympäristöstä huolehtiminen ja luonnon suojeleminen on jokaisen suomalaisen tehtävä. Luonnon ja ilmaston voimme pilata vain yhden kerran. Oikeastaan kyse on tulevien sukupolvien asiasta: millaisen elinympäristön haluamme jättää lapsillemme.

Suomen kouluissa kasvaa sukupolvi, joka on – toivon ja uskon niin – ympäristötietoisempi kuin vanhempansa.

Ympäristönsuojeluun liittyy paljon vastakkainasettelua. Leimoja jaetaan helposti: joko olet ympäristöihminen tai et ole. Joko välität luonnosta tai ajat jotain ihan muuta asiaa. Joko välität luonnosta tai olet täysin välinpitämätön. Minä uskon, että tosielämä ei ole näin mustavalkoinen.

Lue lisää

YM tiedottaa: Työryhmä valmistelemaan ympäristörikostorjunnan strategiaa

Tiedote 22.10.2014

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja sisäministeri Päivi Räsänen ovat asettaneet yhteistyöryhmän parantamaan viranomaisten yhteistyötä ympäristörikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa. Ministeriöiden yhteisen työryhmän tavoitteena on saada kokonaiskuva ympäristörikoksiin liittyvästä kansallisesta yhteistyöstä, tunnistaa yhteistyön ongelmakohdat ja laatia ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma. Selvityksen kohteena ovat erityisesti viranomaisyhteistyön toimivuus ja ympäristörikosasioiden koko käsittelyketju sekä tässä kokonaisuudessa mahdollisesti ilmenevät ongelmakohdat.

Lue lisää

Uusi kalastuslaki on luontoteko

Blogi 20.10.2014

Viime viikon hyviin uutisiin kuului uusi kalastuslaki, joka hyväksyttiin torstaina valtioneuvostossa. Hallituksen esitys lähtee seuraavaksi eduskuntakäsittelyyn. Onnittelut maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolle hienosta, tärkeästä saavutuksesta!

Uusi kalastuslaki on luontoteko. Ympäristöministeriö on ollut vahvasti mukana sen valmistelussa. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia. Näiden kahden – lain ja strategian – tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä ja kohentaa heikkoja kalakantoja siirtämällä painopistettä istutuksista luontaisen lisääntymisen tukemiseen. On kaikkien etu, että kalakannat voivat hyvin.

Lue lisää