Tag Archive: Ympäristönsuojelu

YM tiedottaa: Teijosta koko perheen kansallispuisto

Tiedote 16.2.2015

Teijon kansallispuisto avattiin juhlavasti ja vauhdikkaasti Salossa. Hiihtolomaviikon alkuun ajoittuneen Talviriehan järjestivät Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyössä Salon kaupungin, useiden järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Puiston avasi ja vihki kansalaisten käyttöön ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Teijon kansallispuisto perustettiin lailla, joka tuli voimaan 1.1.2015. Puistossa ovat edustettuina eteläsuomalaisen luonnon lähes kaikki elementit. Lyhyenkin retken aikana voi kulkea kalliomaastossa, ihailla järvimaisemaa, kokea suon ja metsän mosaiikin sekä aistia meren tunnun. Teijon metsät ovat olleet pitkään talouskäytössä ja metsäluonto on paikoin köyhtynyt. Kansallispuiston perustamisen myötä metsien hakkuut puistossa loppuvat. Aikaa myöten, metsien ennallistuessa, Teijosta kehittyy todellinen salomaa keskelle varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa.

Lue lisää

YM tiedottaa: Eduskunta hyväksyi lupaprosesseja sujuvoittavan ympäristönsuojelulain uudistuksen

Tiedote 13.2.2015

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Muutos tarkoittaa merkittäviä uudistuksia lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Uudistuksen arvioidaan vähentävän lupahakemusten määrää noin 20 prosenttia.

”Uudistus sujuvoittaa lupaprosesseja ja karsii turhaa byrokratiaa. Uudistus keventää byrokratiaa muun muassa maatiloilla. Kun luvitus on sujuvaa, siitä hyötyvät kaikki ja talouteen saadaan vauhtia. Sujuvat lupaprosessit ovat myös ympäristön etu. Lupajonoissa odottaa monia ympäristön kannalta hyviä hankkeita”, ympäristöministeri Grahn-Laasonen kertoo.

Lue lisää

YM tiedottaa: Soidensuojelu valtion mailla etenee

Tiedote 9.2.2015

Soidensuojelu valtion mailla etenee. Hallitus on sopinut tänään lisätalousarvion yhteydessä soidensuojelun etenemisestä valtion mailla. Noin 46 soidensuojelutyöryhmän esittämää suoaluetta suojellaan Etelä-Suomessa. Pinta-alaltaan suojeluun siirtyy noin 6000 hehtaaria asiantuntijoiden kartoittamia arvokkaita soita.

”Olen enemmän kuin iloinen siitä, että saamme Etelä-Suomen arvokkaita soita suojeluun, sillä etelässä suojelutarve on kiireisin”, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Lue lisää

YM ja OKM tiedottaa: Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Tiedote 4.2.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri Krista Kiuru sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ovat tänään asettaneet työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta. Ministeriöt päättävät jatkotoimista työryhmän esitysten pohjalta.

Työryhmä pohtii ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita ja tekee niistä esityksiä. Työryhmä selvittää ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa ympäristökasvatuksessa sekä tämän työn organisointia. Ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus.

Lue lisää

Opening Address in Arctic seminar: “Arctic change – a global concern”

Puhe Säätytalolla 3.2.2015

Ladies and gentlemen, Excellences, Distinguished guests,

I would like to welcome you all to this seminar on Arctic change and its global connections. The short film we saw provides a good introduction to today´s topic.

To date, the vast snow- and ice-covered Artic areas have slowed down global warming. Now, the arctic is warming and changing quickly, resulting in its reduced ability to cool down the planet.

The ongoing Arctic changes are now starting to turn up the heat. Rapidly shrinking ice cover reflects less light and the increasing open waters absorb more heat. At the same time, the melting of permafrost is releasing more methane and carbon dioxide into the atmosphere. It is a vicious circle.

Lue lisää

Ravinteet kiertoon ja Saaristomeri kuntoon

Centrum Balticum, Itämeri-viikkokolumni 29.1.2015

Saaristomerellä ei mene hyvin. Sen herkkää ekosysteemiä kuormittavat intensiivinen peltoviljely ja useat kotieläintalouden keskittymät, joilla syntyy runsaasti lantaa pellon määrään nähden. Näiden lisäksi aluetta kuormittavat kalankasvatus, haja-asutuksen jätevedet ja vesiliikenne.

Saaristomeri on luontoarvoiltaan ja maisemaltaan upea alue ja se on meille suomalaisille rakas osa Itämerta. Vaikka viime vuosina kuormitus ei ole lisääntynyt, tyytyväisyyteen ei ole varaa. On toimittava nyt.

Lue lisää

Puhe Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman vuosiseminaarissa

Puhe Helsingissä 28.1.2015

Arvoisat kuulijat, hyvät seminaariin osallistujat,

luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on yksi aikamme vakavimpia uhkia. Sen seuraukset ihmisten terveydelle tai yritysten toimintamahdollisuuksille ovat arvaamattomia ja vaikeasti korjattavissa. Lopulta kyse on ihmiskunnan selviytymisestä.

Suomi on osapuoli luonnon biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa, joka ei ole ehkä yhtä tunnettu mutta yhtä tärkeä, kuin kansainvälinen ilmastosopimus ilmastopuolella. Yleissopimuksen tarkoituksena on pysäyttää vuoteen 2020 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen.

Lue lisää

YM tiedottaa: Global Business & Biodiversity Forum Suomeen

Tiedote 28.1.2015

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen tarkoittaa vastuun kantamista, mutta se tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuksia, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi tänään Yritykset ja biodiversiteetti -seminaarissa. Ympäristöministeri paljasti, että seuraava Global Business & Biodiversity Forum järjestetään ensi syksynä Helsingissä.

”Foorumi tarjoaa suomalaisille yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua tämän alan maailman keskeisiin toimijoihin sekä heidän parhaisiin käytäntöihinsä. Helsingissä on tarkoitus jatkaa globaalia keskustelua yritysten roolista monimuotoisuuden suojelussa ja siitä, miten yhteistyötä ja avointa dialogia eri toimijoiden kanssa voitaisiin edelleen kehittää.”

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu, tavoitteena sujuvoittaa lupakäsittelyä

Tiedote 27.1.2015

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe alkaa. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

”Ympäristönsuojelulain kehittäminen on merkittävä kokonaisuudistus. Suomella ei ole varaa hitaisiin ja jäykkiin lupaprosesseihin ja ylimääräiseen byrokratiaan. Uudistamalla ympäristönsuojelulakia huolehdimme sekä ympäristönsuojelun korkeasta tasosta että toimivasta ja selkeästä luvituksesta ja lainsäädännöstä”, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää

YM tiedottaa:Ympäristölupaprosessien vauhdittaminen etenee, ympäristönsuojelulainkokonaisuudistus on valmistumassa

Tiedote 20.11.2014

Valtioneuvosto antoi tänään hallituksen esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus edistää osaltaan ympäristölupaprosessien vauhdittamista.

”Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus sujuvoittaa ja vauhdittaa ympäristölupaprosesseja. Käsittely tehostuu ja luparuuhka vähenee ympäristönsuojelusta tinkimättä. Tavoite on kohdistaa viranomaisten voimavaroja järkevämmin”, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää