Tag Archive: Vesiosaaminen

Puhe: Järkivihreää kasvua Suomeen

Puhe Raumalla 2.12.2014 Cleantechistä, uusiutuvista energiamuodoista ja resurssiviisaudesta kasvua -seminaarissa

Arvoisat kuulijat,

on ilo täällä Raumalla puhumassa cleantechistä. Täällä on otettu tosissaan taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Rauma on liittynyt hiilineutraalit kunnat –toimintarenkaaseen ja haluaa tosissaan kääntää kaupungin kurssin kohti järkivihreitä valintoja. Tämä on todella hienoa.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, mutta väitän, että samalla se on aikamme suurin mahdollisuus kehittää uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutoksen hillintä luo maailmanlaajuiset vihreän teknologian markkinat, jotka tarjoavat Suomen kaltaiselle korkeasti koulutetulle insinöörikansalle valtavasti mahdollisuuksia.

Lue lisää

Puhe Maailman käymäläpäivän seminaarissa

Puhe Maailman käymäläpäivän seminaarissa Helsingissä 19.11.2014

Arvoisat kuulijat,

Maailman käymäläpäivä kiinnittää huomiota globaaliin eriarvoisuuteen, joka johtuu sanitaation puutteesta. Toisaalta päivä kiinnittää huomiota siihen, että tässäkin on mahdollisuus edistyä ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Suomessa on korkeatasoista vesiosaamista ja vesien puhtauden eteen on sanitaatioasioissa tehty paljon työtä. Yhdyskuntajätevedet puhdistetaan Suomessa kansainvälisestikin arvioituna korkeatasoisesti. Näin ole kuitenkaan aina ole ollut.

Lue lisää

Puhe Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuudessa

Puhe Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuudessa 12.11.2014, Rake -sali, Helsinki

Hyvät kuulijat,

vesienhoito on tällä hetkellä polttava puheenaihe. Talvivaaran tilanne on meille painava muistutus siitä, miten tärkeää vesienhoidon tehokas toimeenpano on ja miten keskeistä vesienhoidossa on ennakointi.

Suomalaisille puhtaat uimavedet ja juomakelpoinen hanavesi ovat lähes itsestään selvyyksiä. Puhtaiden vesien arvo huomataan valitettavan usein vasta silloin, kun vesien tila on jo heikentynyt. Silloin, kun rantavesi on jo kelvotonta tai pohjavesi on saastunut.

Lue lisää