Tag Archive: Vesienhoito

Ravinteet kiertoon ja Saaristomeri kuntoon

Centrum Balticum, Itämeri-viikkokolumni 29.1.2015

Saaristomerellä ei mene hyvin. Sen herkkää ekosysteemiä kuormittavat intensiivinen peltoviljely ja useat kotieläintalouden keskittymät, joilla syntyy runsaasti lantaa pellon määrään nähden. Näiden lisäksi aluetta kuormittavat kalankasvatus, haja-asutuksen jätevedet ja vesiliikenne.

Saaristomeri on luontoarvoiltaan ja maisemaltaan upea alue ja se on meille suomalaisille rakas osa Itämerta. Vaikka viime vuosina kuormitus ei ole lisääntynyt, tyytyväisyyteen ei ole varaa. On toimittava nyt.

Lue lisää

YM tiedottaa: Mitä sinä haluat tehdä Itämeren hyväksi? Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi nyt kuultavana

Tiedote 15.1.2015

Suomen merialueen tila ei kaikilta osin ole hyvä. Erityisesti rehevöityminen, mutta myös muut ihmisen toiminnasta johtuvat ympäristöpaineet vaikuttavat haitallisesti meriluontoon. Varsinkin Saaristomeren ja Suomenlahden tila on huolestuttava.

Tänään lähtee laajaan julkiseen kuulemiseen ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2016 – 2022. Vuonna 2008 alkoi kokonaisvaltainen merenhoidon suunnittelu, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää Suomessa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Meren hyvä tila tarkoittaa puhtaita vesiä, monimuotoista luontoa, elinvoimaisia kala- ja lintukantoja, roskattomia rantoja sekä ympäristömyrkkyjen ja niiden vaikutusten vähenemistä.

Lue lisää

Puhe Maailman käymäläpäivän seminaarissa

Puhe Maailman käymäläpäivän seminaarissa Helsingissä 19.11.2014

Arvoisat kuulijat,

Maailman käymäläpäivä kiinnittää huomiota globaaliin eriarvoisuuteen, joka johtuu sanitaation puutteesta. Toisaalta päivä kiinnittää huomiota siihen, että tässäkin on mahdollisuus edistyä ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Suomessa on korkeatasoista vesiosaamista ja vesien puhtauden eteen on sanitaatioasioissa tehty paljon työtä. Yhdyskuntajätevedet puhdistetaan Suomessa kansainvälisestikin arvioituna korkeatasoisesti. Näin ole kuitenkaan aina ole ollut.

Lue lisää

Puhe Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuudessa

Puhe Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuudessa 12.11.2014, Rake -sali, Helsinki

Hyvät kuulijat,

vesienhoito on tällä hetkellä polttava puheenaihe. Talvivaaran tilanne on meille painava muistutus siitä, miten tärkeää vesienhoidon tehokas toimeenpano on ja miten keskeistä vesienhoidossa on ennakointi.

Suomalaisille puhtaat uimavedet ja juomakelpoinen hanavesi ovat lähes itsestään selvyyksiä. Puhtaiden vesien arvo huomataan valitettavan usein vasta silloin, kun vesien tila on jo heikentynyt. Silloin, kun rantavesi on jo kelvotonta tai pohjavesi on saastunut.

Lue lisää