Tag Archive: Taide

Jokaisella on oikeus kulttuuriin

Teksti on julkaistu Suomen CP-liitto ry:n lehdessä.

Kulttuuri tuottaa iloa, hyvinvointia, positiivisia kokemuksia, elämyksiä. Tosiasiallinen, yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kulttuuriin, niin tekijänä kuin kokijana, on jokaisen ihmisen oikeus. Yksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kärkihanke jakautuu kahteen tavoitteeseen. Tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin sekä laajentaa prosenttitaiteen periaatetta koskemaan myös esittäviä taiteita.

Lue lisää