Tag Archive: Sääntelyn järkevöittäminen

Maaseudun investointeihin vauhtia

Mielipide, Maaseudun tulevaisuus 30.3.2015

”Kun suurissa hankkeissa nykyisellään hanke voi joutua käsiteltäväksi kunnan eri viranomaisissa 13 kertaa ja kansalaisilla voi olla tilaisuus lausua siitä 8 kertaa, ei kukaan voi pitää tätä oikeasuhtaisena.” Näin totesi ministeri Lauri Tarasti, joka arviointiryhmän johtajana selvitti pyynnöstäni keinoja lupaprosessien sujuvoittamiseksi.

Ympäristöministerinä olen saanut kuulla jos jonkinlaista tarinaa junnaavista lupa- ja kaavaprosesseista. Tällä hetkellä liian moni investointi ja uuden kasvun alku odottaakin lupajonoissa, samalla kun Suomi kaipaa lisää työtä ja työpaikkoja.

Lue lisää

Puolueiden sääntelyryhmä sai yli 400 esitystä sääntelyn purkamiseksi ja parantamiseksi

Tiedote 13.3.2015

Puolueiden yhteinen paremman sääntelyn ryhmä luovutti tänään eduskuntaryhmien puheenjohtajille yli 400 kansalaisilta, järjestöiltä, puolueilta ja yrityksiltä tullutta esitystä sääntelyn purkamiseksi, sujuvoittamiseksi ja parantamiseksi.

”Mukana on kaikenlaisia esityksiä kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta rakentamisen sääntelyyn. Tämä aineisto on nyt kaikkien puolueiden käytössä, työ voi alkaa”, puolueiden yhteisen sääntelyryhmän puheenjohtaja, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Lue lisää

YM tiedottaa: Tarastin ryhmä: 19 ehdotusta ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi

Tiedote 10.3.2015

Ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ehdottaa kaikkiaan 19 toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi. Asiantuntijaryhmä ehdottaa muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja kaavoituksen nykyistä tehokkaampaa yhteensovittamista, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisäämistä lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden keventämistä eräiltä osin, sähköisten menettelyjen kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän laajentamista.

Lue lisää

Sääntelyn purkaminen etenee – on muuten saatu aikaan!

Nykypäivä 27.2.2015

”Te vain puhutte, ette saa mitään aikaan”, usein sanotaan. Herätimme kansanedustaja Lasse Männistön kanssa toissa elokuussa keskustelun sääntelyn purkamisesta. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Yhtäkkiä ylisääntely on noussut muidenkin puolueiden puheisiin – ja erittäin hyvä niin.

Puhe ei kuitenkaan riitä, teot ratkaisevat. Tultuani nimitetyksi ympäristöministeriksi käynnistin työn hitaiden ja kasvua jarruttavien lupaprosessien vauhdittamiseksi. EK:n arvion mukaan lupaprosesseissa on jumissa arviolta 3-4 miljardin euron edestä investointeja. Meillä ei ole – erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina – pitkiin odotusaikoihin varaa, vaan investoinnit täytyy saada liikkeelle tuomaan Suomeen uutta työtä.

Lue lisää

YM tiedottaa: Eduskunta hyväksyi lupaprosesseja sujuvoittavan ympäristönsuojelulain uudistuksen

Tiedote 13.2.2015

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Muutos tarkoittaa merkittäviä uudistuksia lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Uudistuksen arvioidaan vähentävän lupahakemusten määrää noin 20 prosenttia.

”Uudistus sujuvoittaa lupaprosesseja ja karsii turhaa byrokratiaa. Uudistus keventää byrokratiaa muun muassa maatiloilla. Kun luvitus on sujuvaa, siitä hyötyvät kaikki ja talouteen saadaan vauhtia. Sujuvat lupaprosessit ovat myös ympäristön etu. Lupajonoissa odottaa monia ympäristön kannalta hyviä hankkeita”, ympäristöministeri Grahn-Laasonen kertoo.

Lue lisää

Kokoomuksen eduskuntaryhmä normitalkoissa

Blogi 11.2.2015

Tänään ilmestyi Kokoomuksen Eduskuntaryhmän raportti Normitalkoot – järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua.

Raportissa käsitellään etenkin yritysten hallinnollisen taakan keventämistä ja lupaprosessien sujuvoittamista. Lisäksi raportissa on nostettu esille esimerkkejä rakennusalalta, päivittäistavarakaupasta, apteekkialalta sekä matkailu-, ravintola- ja panimoalalta.

Raportti on erittäin tervetullut puheenvuoro ajankohtaiseen keskusteluun. Nostimme Kokoomuksessa toissa elokuussa teeman poliittiseen keskusteluun. Asia on meille tärkeä. Iloksemme olemme huomanneet, että myös muut ovat heränneet.

Lue lisää

YM tiedottaa: Talous kasvuun biotalouden esteitä purkamalla – Äänekosken pilotin kokemukset käyttöön koko Suomessa

Tiedote 4.2.2015

Biotalous voi nousta Suomen talouden veturiksi, mutta se vaatii lainsäädännöllisten ja lupaprosessien jäykkyyteen liittyvien esteiden purkamista, totesi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen keskiviikkona Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen aloitusseminaarissa.

”Hieno esimerkki lupaprosessien vauhdittamisesta on Äänekosken biotuotetehtaan pilotti. Äänekosken pilotin onnistuneet kokemukset pitää laajentaa koko Suomeen”, ympäristöministeri esitti.

Lue lisää

Uuden vuoden toiveet: ilmastosopimus ja liikettä Suomeen

Itä-Häme 30.12.2014

Vuodesta 2014 minulle jäävät mieleen ainakin Liman ilmastoneuvottelut, cleantech-viennin edistäminen Kiinassa sekä työ paremman sääntelyn puolesta.

Syksyllä, tultuani nimitetyksi ympäristöministeriksi, polkaisimme pääministeri Alexander Stubbin kanssa käyntiin parempaan sääntelyyn tähtäävän työn.

Toivon esimerkiksi, ettei haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen kaltaisia virheitä pääsisi syntymään. Ne vähentävät ihmisten uskoa politiikkaan ihan syystä, ja niiden korjaileminen jälkikäteen on aina vaikeampaa.

Lue lisää

Parempaa sääntelyä ja terveen järjen käyttöä

Blogi 14.10.2014

Kokoonnuimme tänään kaikkien eduskuntapuolueiden kesken yhteiseen neuvotteluun paremmasta sääntelystä. Oli erityisen hyvä kokous; tarpeellista keskustelua ja hyvä henki.

Eri suunnilta on tullut paljon hyviä ehdotuksia. Päätimme pääministeri Alexander Stubbin kanssa kutsua kaikki puolueet yhteisen pöydän ääreen.

Mitä sääntelyn purkaminen – tai parempi sääntely – oikein on? Se on esimerkiksi yrittäjyyden ja kasvun esteiden purkamista, lupaprosessien vauhdittamista, ylimääräisen byrokratian purkamista ja sitä, ettei lailla tai viranomaismääräyksillä puututa ihmisten elämään silloin, kun ei ole välttämätöntä. Parempi sääntely voi olla yksinkertaistamista ja selkeyttämistä.

Lue lisää