Tag Archive: Päivähoito

Päivähoitojoustojen toteuduttava myös tosielämässä

Iltalehti blogi 10.3.2014

Työelämän muutosvauhti on hurjaa. Sekä työajan käsitteet että työn tekemisen tavat muuttuvat vauhdilla. Tulevaisuudessa yhä harvempi käy kahdeksasta neljään konttorissa tai tehtaassa tai tekee säännöllistä vuorotyötä. Epäsäännölliset työajat, etäpäivät, osa-aikatyöt ja muut entisestä ”normaalista” poikkeavat järjestelyt ovat arkipäivää monissa suomalaisperheissä.

Vaikka keskimääräiset työajat ovatkin pysytelleet viimevuosikymmenet lähes ennallaan, työt jakautuvat yhä epätasaisemmin. Perusteollisuuden perinteiset vuorotyöt vähenevät ja samaan aikaan esimerkiksi palvelualalla ja luovan työn puolella epäsäännöllinen työ lisääntyy.

Lue lisää

Mitä sitten, kun lapset kasvavat isoiksi?

Nykypäivä 23.11.2012

Viikon uutisvirrasta poimittua: Suomalaiset nuoret naiset tekevät vähemmän töitä kuin 1980-luvulla. Miten annoimme tämän tapahtua, siskot?

Suomalaisella yhteiskunnalla on paljon tasa-arvosaavutuksia, mutta pienten lasten hoivassa olemme kaukana siitä. Erilaisten tasa-arvobarometrien mukaan 90 prosenttia naisista ja miehistä on sitä mieltä, että miesten tulisi osallistua nykyistä enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Jos mitataan perhevapaiden jakautumista, teoissa tämä ei näy. Vanhempainvapaalle jää isistä alle neljä prosenttia, jos isäkuukautta ei lasketa. Kotihoidontuella kitkuttelevia isiä saa todella hakea. Olemme perhevapaiden jakautumisen suhteen tasa-arvoisia 200 vuoden päästä, jos näillä kehityskäyrillä jatketaan. Kyse ei ole yksin perhevapaista, vaan kodin rooleista laajemminkin. Myös kotityöt jakautuvat tasaisemmin niissä perheissä, joissa myös mies osallistuu lasten hoivaan.

Lue lisää

Isät kotiin, äidit töihin!

Iltalehti blogi 20.3.2012

Lapsiperheet ovat tänä päivänä kovin erilaisia: on ydinperheitä, uusperheitä, sateenkaariperheitä, yksinhuoltajaperheitä, sijaisperheitäkin. Lähtökohtaisesti vanhemmat tietävät itse lastensa ja perheensä parhaan. Myös sen, millainen lastenhoitomalli perheelle sopii. Valittavana on kunnallinen tai yksityinen päiväkoti, perhepäivähoito tai kotihoito. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa erilaisille perheille erilaisia vaihtoehtoja ja arvostaa myös kotona tehtävää työtä.

Lue lisää

Halutaan: lisää epätyypillisempää lastenhoitoa!

Iltalehti blogi 5.3.2012

Kotihoidontuesta kirposi taas rehevä, arvoväritteinen keskustelu, ja Mari Kiviniemi katsoi asiakseen julistaa ihan sodankin. Itse kullakin on vahvoja mielipiteitä siitä, miten lapset kuuluu tai ei todellakaan kuulu kasvattaa, ja mielet pahoittuvat, kun astutaan mitä yksityisemmälle elämänkentälle, kotiin ja vanhemmuuteen. Osan mielestä yhteiskuntakin puuttuu liikaa tai ainakin väärin ohjaillessaan perhevapaiden muodossa ihmisten valintoja ja esimerkiksi naisten asemaa työelämässä.

Lue lisää