Tag Archive: pääsykokeet

Kannatan kuormittavista pääsykokeista luopumista

VATT teki tänään mielenkiintoisen avauksen.

Esityksessä on erittäin paljon järkeä! Minäkin kannatan luopumista kuormittavista pääsykokeista.

VATT:n johtopäätökset pääsykoejärjestelmästämme ja sen tehottomuudesta ovat samat hallituksen kanssa ja tukevat käynnistämiäni uudistuksia, joilla vauhditetaan pääsyä korkeakouluopintoihin, vähennetään välivuosien määrää ja hyödynnetään nykyistä paremmin ylioppilastutkintoa osana pääsykokeita.

Nykyinen järjestelmämme ei nykymuodossa enää toimi. Nuoret aloittavat opinnot korkeakouluissa myöhemmin kuin muissa Euroopan maissa – vain kolmannes uusista ylioppilaista aloittaa opinnot heti korkeakouluissa, vaikka lähes 80 prosenttia uusista ylioppilaista hakee jatko-opintoihin. Toisen asteen jälkeen jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on kasvanut usean vuoden ajan  (lähde: Tilastokeskus).

Lue lisää

Uteliaisuuden herättäminen on peruskoulun iso tehtävä

Peruskoulun painotetut luokat eli erikoisluokat pohdituttavat tutkijoita ja koulutuksen ammattilaisia puolesta ja vastaan. Keskustelua kiihdyttää se, että esimerkiksi Turussa jo 37 prosenttia ja Espoossakin 23 prosenttia peruskoulun yläluokkalaisista käy erikoisluokkaa, jossa on painotettu esimerkiksi musiikkia, liikuntaa, matematiikkaa tai kieliä. Osaan näistä luokista valitaan soveltuvuuskokeella.

Tässä muutamia näkökulmia keskusteluun:

1. Peruskoulun yksi iso tehtävä on auttaa jokaista oppilasta löytämään omat vahvuutensa. Esimerkiksi kielistä, matematiikasta tai musiikista innostuneelle lahjakkaalle oppilaalle painotettu luokka voi olla iso mahdollisuus, joka lisää myös motivaatiota. Oppimiselle ei ole ylärajaa, ja peruskoulun tulee tarjota motivaatiota ja haastetta myös lahjakkaalle ja innostuneelle. Joissain kouluissa voidaan esimerkiksi tarjota harvinaisempia kieliä painotetun luokan ansiosta. Musiikkiluokilla on pitkät perinteet, ja joillekin lapsille se voi maksuttomuutensa johdosta olla ainoa mahdollisuus kehittyä pidemmälle musiikissa. Painotetut luokat ovat osa suomalaista peruskoulua ja sen tulevaisuutta. Luotan opettajien ja rehtoreiden pedagogiseen osaamiseen ja kuulen mielelläni heidän näkemyksiään siitä, miten opetus järjestetään niin, että jokainen lapsi löytää omat vahvuutensa.

Lue lisää