Tag Archive: Lukio

Uusi kehittämislukioverkosto rakentaa tulevaisuuden lukiota!

Huomenna juhlimme ylioppilaita. Valkolakki on sivistyksen symboli. Se on hieno hetki elämää ja suuri saavutus.

Lukio elää uudistusten aikaa. Ensi syksynä ylioppilaskokelaat kirjoittavat ensimmäiset koeaineet sähköisesti. Kevääseen 2019 mennessä koko ylioppilastutkinto sähköistetään. Ylioppilastutkinnon uudistaminen muuttaa nopeaa vauhtia myös lukioiden oppimisympäristöjä digitaalisiksi.

Ensi syksynä voimaan astuvat uudet lukion opetussuunnitelmat painottavat laaja-alaisen yleissivistyksen rinnalla tieto- ja viestintäteknologista osaamista, monilukutaitoa, kielten ja kulttuurien ymmärrystä ja kriittistä ajattelun taitoa. Uusi lukion tuntijako tuo lukioiden opintotarjontaan ensimmäistä kertaa myös oppiainerajat ylittävää opetusta, kun uudet teemakurssit otetaan käyttöön.

Lue lisää

Lukion kokeilut turvaavat yleissivistyksen

Lukio on pitkään näyttänyt suuntaa koulutuksemme kehittämiselle. Ensi syksynä lukioissa järjestetään ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset, pedagogisessa uudistamisessa ja digitaalisten oppimisympäristöjen käytössä on otettu isoja harppauksia.

Silti mieliin hiipi huoli siitä, onko lukion uudistumisen vauhti nopeasti muuttuvassa maailmassa riittävä. Viime hallituskaudella lukion uudistaminen jäi kosmeettiseksi. Uusi lukion tuntijako tuo vain pieniä muutoksia lukioiden arkeen, vaikka valtaosa asiantuntijatyöryhmän jäsenistä kannatti rohkeampaa uudistamista.

Lue lisää

Lukiouudistus alkaa – uskalletaan kokeilla!

Lukio ansaitsee paljon suuremman uudistuksen kuin mihin viime vuosina on ollut poliittista rohkeutta. Tuntijakouudistus jäi enemmän päivitykseksi, vaikka uudet opetussuunnitelmien perusteet ovatkin iso askel eteenpäin.

Käynnistämme opetus- ja kulttuuriministeriössä Uusi lukio – uskalla kokeilla -projektin, joka on lukion kehittämisohjelma. Se tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen lukioiden, opiskelijoiden ja keskeisten lukiotoimijoiden kanssa.

Menetelmänä on kokeilukulttuuri. Mahdollistamme kokeilulainsäädännöllä uudistamisen ja jopa tuntijaosta poikkeamisen. Kutsumme mukaan kaikki halukkaat. Kokoamme Opetushallituksen alle kokeilulukioiden verkoston. Uudistus ei etene ylhäältä sanelle, vaan otamme käyttöön kentän voiman ja omat ideat, kaiken sen mitä jo on tehty, parhaillaan tehdään tai vasta ideoidaan.

Lue lisää