Tag Archive: Kiertotalous

YM tiedottaa: Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Hyvinvoiva Itämeri saavutetaan yhdessä tekemällä

Tiedote 2.3.2015

”Itämeren rehevöitymiskierteen purkamisessa on otettu isoja askelia. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä. Suomen merialueen tila ei kaikilta osin ole hyvä. Merenhoidon suunnittelu kiinnittää huomiomme myös uusiin asioihin, kuten roskaantumiseen. Merenhoidon toimenpideohjelma on kutsu yhteistyöhön, sillä hyvinvoiva Itämeri saavutetaan yhdessä tekemällä”, sanoi tänään merenhoitoa käsitelleessä seminaarissa puhunut ministeri Grahn-Laasonen.

Seminaarissa esiteltiin parhaillaan kuultavana olevaa kansallista merenhoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Meren hyvä tila tarkoittaa puhtaita vesiä, monimuotoista luontoa, elinvoimaisia kala- ja lintukantoja, roskatonta merta ja rantoja sekä ympäristömyrkkyjen ja niiden vaikutusten vähenemistä.

Lue lisää

YM tiedottaa: Jätealan yhteistyöryhmä pureutuu nyt myös kiertotalouteen

Tiedote 23.2.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on laajentanut jätealan strategisen yhteistyöryhmän tehtävänkuvaa kiertotalouteen. Yhteistyöryhmän tehtävänä on ollut seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta ja edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä. Ryhmä toimii myös valtakunnallisen jätesuunnitelman ohjausryhmänä.

”Suomi tarvitsee kestävää kasvua. Kiertotaloutta tulee edistää kaikilla rintamilla, joten yhteistyöryhmän tehtäväkuvaa on tarpeen laajentaa kattavammin kiertotalouteen. Yhteistyöryhmän laajapohjaisuus antaa tähän hyvät mahdollisuudet, sillä kiertotalous on paljon muutakin kuin jätehuoltoa”, sanoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Suomen noustava jätehuollossa EU:n kärkimaiden tasolle

Tiedote 10.2.2015

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päämääränä on, että jätettä päätyisi kaatopaikalle mahdollisimman vähän. Suurin osa teollisesta toiminnasta syntyvästä jätteestä ohjautuukin nykyisin hyödynnettäväksi pääosin energiana. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on kuitenkin edelleen suhteellisen matala ja vuonna 2013 yhdyskuntajätteistä kierrätettiin vain kolmannes.

Lue lisää

Kokoomus sitoutuu: Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijä

Blogi 6.2.2015

Pakko sanoa ääneen tämä. Olen aivan hirmu ylpeä Kokoomuksesta, omasta joukkueestani. Kokoomus julkisti tänään strategisen hallitusohjelman, jossa esitimme viisi kärkitavoitetta tulevalle hallituskaudelle.

Aivan erityisen ylpeä olen siitä, että yksi näistä tavoitteista kuuluu: Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijä.

Vastuu ympäristöstä tarkoittaa sitä, että huolehdimme lastemme ja tulevien sukupolvien mahdollisuudesta nauttia puhtaasta maapallosta, sen resursseista ja luonnon rikkaudesta. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Maailmalla luonnonvarat hupenevat, väestö kasvaa ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Tarvitsemme uusia tapoja luoda kestävää kasvua siten, että ympäristöstä pidetään huolta ja että se jätetään tuleville sukupolville paremmassa kunnossa. Kestävien ratkaisujen tarve kasvaa ja edelläkävijä voittaa tulevaisuuden markkinoilla.

Lue lisää

YM tiedottaa: Talous kasvuun biotalouden esteitä purkamalla – Äänekosken pilotin kokemukset käyttöön koko Suomessa

Tiedote 4.2.2015

Biotalous voi nousta Suomen talouden veturiksi, mutta se vaatii lainsäädännöllisten ja lupaprosessien jäykkyyteen liittyvien esteiden purkamista, totesi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen keskiviikkona Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen aloitusseminaarissa.

”Hieno esimerkki lupaprosessien vauhdittamisesta on Äänekosken biotuotetehtaan pilotti. Äänekosken pilotin onnistuneet kokemukset pitää laajentaa koko Suomeen”, ympäristöministeri esitti.

Lue lisää

Ravinteet kiertoon ja Saaristomeri kuntoon

Centrum Balticum, Itämeri-viikkokolumni 29.1.2015

Saaristomerellä ei mene hyvin. Sen herkkää ekosysteemiä kuormittavat intensiivinen peltoviljely ja useat kotieläintalouden keskittymät, joilla syntyy runsaasti lantaa pellon määrään nähden. Näiden lisäksi aluetta kuormittavat kalankasvatus, haja-asutuksen jätevedet ja vesiliikenne.

Saaristomeri on luontoarvoiltaan ja maisemaltaan upea alue ja se on meille suomalaisille rakas osa Itämerta. Vaikka viime vuosina kuormitus ei ole lisääntynyt, tyytyväisyyteen ei ole varaa. On toimittava nyt.

Lue lisää

Puhe: Järkivihreää kasvua Suomeen

Puhe Raumalla 2.12.2014 Cleantechistä, uusiutuvista energiamuodoista ja resurssiviisaudesta kasvua -seminaarissa

Arvoisat kuulijat,

on ilo täällä Raumalla puhumassa cleantechistä. Täällä on otettu tosissaan taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Rauma on liittynyt hiilineutraalit kunnat –toimintarenkaaseen ja haluaa tosissaan kääntää kaupungin kurssin kohti järkivihreitä valintoja. Tämä on todella hienoa.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, mutta väitän, että samalla se on aikamme suurin mahdollisuus kehittää uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutoksen hillintä luo maailmanlaajuiset vihreän teknologian markkinat, jotka tarjoavat Suomen kaltaiselle korkeasti koulutetulle insinöörikansalle valtavasti mahdollisuuksia.

Lue lisää

Puhe Biotehtaan vihkiäisjuhlassa Kuopiossa

Puhe Biotehtaan vihkiäisjuhlassa 18.11.2014

Arvoisat kuulijat,

on suuri ilo päästä tänne Kuopioon Biotehtaan vihkiäisjuhlaan. Täällä luodaan sitä tulevaisuuden kasvua, joka perustuu vihreisiin teknologioihin ja resurssitehokkuuteen.

Sen lisäksi, että täällä Kuopiossa on hienoa olla ympäristöministerinä seuraamassa uuden ajan biotehtaan syntyä, täällä on mukava olla myös forssalaisena. Nämä Kuopion laitoksethan urakoi forssalainen Watrec ja operoi Biotehdas Oy, jonka päätoimipiste on Forssassa, jos saan hieman mainostaa kotiseutua.

Lue lisää

Terveiset Luxemburgista ja Tukholmasta!

Blogi 29.10.2014

Ympäristö- ja ilmastokysymykset eivät useinkaan tunne kansallisvaltioiden rajoja. Työtä tehdään monella eri tasolla, kotimaassa ja kansainvälisesti. Tämä viikko on ollut reissuviikko. Maanantaina lensin Luxemburgiin, missä tiistaina kokoontui EU:n ympäristöneuvosto.

Paneuduimme muun muassa Euroopan kasvustrategian uudistamiseen ja sen ympäristöulottuvuuteen. Tarvitsemme Euroopassa kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkoja. Näihin tavoitteisiin tulee pyrkiä kestävästi. Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus ovat tulevaisuuden menestyksen isoja juttuja, mikä onneksi varsin hyvin suomalaisissa yrityksissä jo tiedostetaan.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristöministerit kokoontuvat Luxemburgiin linjaamaan EU:n kantoja ilmastoneuvotteluissa

Tiedote 27.10.2014

Euroopan unionin ympäristöneuvosto kokoontuu tiistaina 28. lokakuuta Luxemburgiin. Neuvoston on tarkoitus muun muassa hyväksyä EU:n ilmastoneuvotteluita koskevat päätelmät ja käydä periaatekeskustelu komission jätepaketista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ilmastopäätelmät muodostavat EU:n keskeisimmät kannat ja pääviestit YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestetään Limassa, Perussa 1.-12.12.2014. Liman osapuolikokous on avainasemassa vuoden 2015 lopulla Pariisissa järjestettävän ilmastokokouksen onnistumisen kannalta. Pariisissa on tarkoitus solmia uusi ilmastosopimus vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Suomi pitää tärkeänä, että Limassa päätetään sopimuksen keskeisistä elementeistä sekä sopimusta varten annettavien kansallisten sitoumusten prosessista ja tietovaatimuksista. Suomi kannattaa ajatusta, että EU ja jäsenvaltiot esittäisivät omat sitoumuksensa uuteen sopimukseen vuoden 2015 alussa.

Lue lisää