Tag Archive: Kierrätys

YM tiedottaa: Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Suomen noustava jätehuollossa EU:n kärkimaiden tasolle

Tiedote 10.2.2015

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päämääränä on, että jätettä päätyisi kaatopaikalle mahdollisimman vähän. Suurin osa teollisesta toiminnasta syntyvästä jätteestä ohjautuukin nykyisin hyödynnettäväksi pääosin energiana. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on kuitenkin edelleen suhteellisen matala ja vuonna 2013 yhdyskuntajätteistä kierrätettiin vain kolmannes.

Lue lisää

Ravinteet kiertoon ja Saaristomeri kuntoon

Centrum Balticum, Itämeri-viikkokolumni 29.1.2015

Saaristomerellä ei mene hyvin. Sen herkkää ekosysteemiä kuormittavat intensiivinen peltoviljely ja useat kotieläintalouden keskittymät, joilla syntyy runsaasti lantaa pellon määrään nähden. Näiden lisäksi aluetta kuormittavat kalankasvatus, haja-asutuksen jätevedet ja vesiliikenne.

Saaristomeri on luontoarvoiltaan ja maisemaltaan upea alue ja se on meille suomalaisille rakas osa Itämerta. Vaikka viime vuosina kuormitus ei ole lisääntynyt, tyytyväisyyteen ei ole varaa. On toimittava nyt.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristöministerit kokoontuvat Luxemburgiin linjaamaan EU:n kantoja ilmastoneuvotteluissa

Tiedote 27.10.2014

Euroopan unionin ympäristöneuvosto kokoontuu tiistaina 28. lokakuuta Luxemburgiin. Neuvoston on tarkoitus muun muassa hyväksyä EU:n ilmastoneuvotteluita koskevat päätelmät ja käydä periaatekeskustelu komission jätepaketista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ilmastopäätelmät muodostavat EU:n keskeisimmät kannat ja pääviestit YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestetään Limassa, Perussa 1.-12.12.2014. Liman osapuolikokous on avainasemassa vuoden 2015 lopulla Pariisissa järjestettävän ilmastokokouksen onnistumisen kannalta. Pariisissa on tarkoitus solmia uusi ilmastosopimus vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Suomi pitää tärkeänä, että Limassa päätetään sopimuksen keskeisistä elementeistä sekä sopimusta varten annettavien kansallisten sitoumusten prosessista ja tietovaatimuksista. Suomi kannattaa ajatusta, että EU ja jäsenvaltiot esittäisivät omat sitoumuksensa uuteen sopimukseen vuoden 2015 alussa.

Lue lisää