Puhe Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman vuosiseminaarissa

Puhe Helsingissä 28.1.2015

Arvoisat kuulijat, hyvät seminaariin osallistujat,

luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on yksi aikamme vakavimpia uhkia. Sen seuraukset ihmisten terveydelle tai yritysten toimintamahdollisuuksille ovat arvaamattomia ja vaikeasti korjattavissa. Lopulta kyse on ihmiskunnan selviytymisestä.

Suomi on osapuoli luonnon biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa, joka ei ole ehkä yhtä tunnettu mutta yhtä tärkeä, kuin kansainvälinen ilmastosopimus ilmastopuolella. Yleissopimuksen tarkoituksena on pysäyttää vuoteen 2020 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen.

Lue lisää

Puhe: Järkivihreää kasvua Suomeen

Puhe Raumalla 2.12.2014 Cleantechistä, uusiutuvista energiamuodoista ja resurssiviisaudesta kasvua -seminaarissa

Arvoisat kuulijat,

on ilo täällä Raumalla puhumassa cleantechistä. Täällä on otettu tosissaan taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Rauma on liittynyt hiilineutraalit kunnat –toimintarenkaaseen ja haluaa tosissaan kääntää kaupungin kurssin kohti järkivihreitä valintoja. Tämä on todella hienoa.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, mutta väitän, että samalla se on aikamme suurin mahdollisuus kehittää uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutoksen hillintä luo maailmanlaajuiset vihreän teknologian markkinat, jotka tarjoavat Suomen kaltaiselle korkeasti koulutetulle insinöörikansalle valtavasti mahdollisuuksia.

Lue lisää

Puhe Maailman käymäläpäivän seminaarissa

Puhe Maailman käymäläpäivän seminaarissa Helsingissä 19.11.2014

Arvoisat kuulijat,

Maailman käymäläpäivä kiinnittää huomiota globaaliin eriarvoisuuteen, joka johtuu sanitaation puutteesta. Toisaalta päivä kiinnittää huomiota siihen, että tässäkin on mahdollisuus edistyä ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Suomessa on korkeatasoista vesiosaamista ja vesien puhtauden eteen on sanitaatioasioissa tehty paljon työtä. Yhdyskuntajätevedet puhdistetaan Suomessa kansainvälisestikin arvioituna korkeatasoisesti. Näin ole kuitenkaan aina ole ollut.

Lue lisää

Puhe Biotehtaan vihkiäisjuhlassa Kuopiossa

Puhe Biotehtaan vihkiäisjuhlassa 18.11.2014

Arvoisat kuulijat,

on suuri ilo päästä tänne Kuopioon Biotehtaan vihkiäisjuhlaan. Täällä luodaan sitä tulevaisuuden kasvua, joka perustuu vihreisiin teknologioihin ja resurssitehokkuuteen.

Sen lisäksi, että täällä Kuopiossa on hienoa olla ympäristöministerinä seuraamassa uuden ajan biotehtaan syntyä, täällä on mukava olla myös forssalaisena. Nämä Kuopion laitoksethan urakoi forssalainen Watrec ja operoi Biotehdas Oy, jonka päätoimipiste on Forssassa, jos saan hieman mainostaa kotiseutua.

Lue lisää

Puhe Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuudessa

Puhe Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuudessa 12.11.2014, Rake -sali, Helsinki

Hyvät kuulijat,

vesienhoito on tällä hetkellä polttava puheenaihe. Talvivaaran tilanne on meille painava muistutus siitä, miten tärkeää vesienhoidon tehokas toimeenpano on ja miten keskeistä vesienhoidossa on ennakointi.

Suomalaisille puhtaat uimavedet ja juomakelpoinen hanavesi ovat lähes itsestään selvyyksiä. Puhtaiden vesien arvo huomataan valitettavan usein vasta silloin, kun vesien tila on jo heikentynyt. Silloin, kun rantavesi on jo kelvotonta tai pohjavesi on saastunut.

Lue lisää

Puhe lämpöpumppualan 15-vuotisjuhlaseminaarissa

Puhe 30.10.2014

Hyvät ystävät.

Yhtään liioittelematta, ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Taistelu sen pysäyttämiseksi vaatii nopeita toimia. Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä, jos haluamme jättää maapallon elinkelpoiseksi lapsillemme.

Eurooppa pääsi viime viikolla sopuun EU:n yhteisestä päästövähennystavoitteesta: vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Päästövähennystavoitteen tarkoitus on synnyttää kannustimia vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiselle. Valmistaudumme Liman ilmastokokoukseen, jossa on tarkoitus neuvotella tietä kohti Pariisia 2015. Siellä mikään vähempi kuin sitova, globaali, kunnianhimoinen ilmastosopimus ei riitä.

Lue lisää

Puhe luonnonsuojelulain kansalaiskeskustelun avajaistilaisuudessa

Puhe Säätytalolla 23.10.2014

Hyvät kuulijat,

ympäristöstä huolehtiminen ja luonnon suojeleminen on jokaisen suomalaisen tehtävä. Luonnon ja ilmaston voimme pilata vain yhden kerran. Oikeastaan kyse on tulevien sukupolvien asiasta: millaisen elinympäristön haluamme jättää lapsillemme.

Suomen kouluissa kasvaa sukupolvi, joka on – toivon ja uskon niin – ympäristötietoisempi kuin vanhempansa.

Ympäristönsuojeluun liittyy paljon vastakkainasettelua. Leimoja jaetaan helposti: joko olet ympäristöihminen tai et ole. Joko välität luonnosta tai ajat jotain ihan muuta asiaa. Joko välität luonnosta tai olet täysin välinpitämätön. Minä uskon, että tosielämä ei ole näin mustavalkoinen.

Lue lisää

Tervehdys Häme osaa! – Elinikäisen oppimisen viikon tapahtumassa

Tervehdys Hämeenlinnan pääkirjastossa 2.10.2014

Hyvä yleisö,

haluan lähettää lämpimät terveiset Hämeenlinnaan. Tänään juhlitaan osaamista ja etenkin osaamisen kehittämistä koko elinkaaren läpi. Elinikäinen oppiminen on sivistyksemme perusta.

Niin kuin tämä elinikäisen oppimisen viikko osoittaa, jano uuden oppimiseen ei sammu iän myötä vaan pikemminkin kasvaa. Elämäntilanteet, ajankäyttö ja oppimistarpeet vaihtelevat, mutta osaamisen ja sivistyksen merkitys pysyy tärkeänä läpi elämän niin henkisenä kuin ammatillisena voimavarana.
Koulutukseen tulee olla mahdollista hakeutua eri elämänvaiheissa. Hämeessä tämä on mahdollista muun muassa laadukkaiden aikuiskoulutusmahdollisuuksien ansiosta. Aikuiskoulutuksessa on kyse omaan elämäntilanteeseen sopivan opintopolun rakentamisesta.

Lue lisää

Puhe Vesijako-järven suojeluseuran tapahtumassa Padasjoella

Puhe 16.8.2014

Kiitos kutsusta Kasiniemen Kokkopirtille. Onpa hieno ilta, upeat maisemat ja mukavasti porukkaa! Tuon eduskunnasta terveiset ja lausun pari sanaa järvien suojelusta lainsäätäjän näkökulmasta. Missäpä olisi parempi puhua järviensuojelusta kuin täällä Padasjoella, jossa meitä ympäröi yli 300 järveä ja lampea. Täällä riittää suojeltavaa.

Kun katsoo näitä maisemia, sitä miettii, mitä ihmisen päässä oikein liikkuu, kun se on historian saatossa ja vielä tänäkin päivänä antanut hienojen vesistöjen vaarantua.

Lue lisää

Minne menet Suomen koulu?

Puhe Vanhan Koulun Killan juhlassa, Forssa 12.4.2014

Arvoisa juhlayleisö,

koulutuspolitiikassa eletään tällä hetkellä murroskautta. Muutokset koskevat suomalaisia varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Suurimmat uudistukset tulevat peruskouluun ja lukioon, mutta uusia tuulia puhaltaa myös varhaiskasvatuksessa sekä korkeakoulusektorilla.

Tavoitteena on lisätä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiseen ja antaa nuorille välineet selvitä monimutkaistuvassa maailmassa. Korkeakouluja ja yliopistoja kannustetaan innovatiivisuuteen ja yhä läheisempiin työelämäkytköksiin.

Lue lisää