Tiedote: Grahn-Laasonen lisätalousarviosta: Yritysten tukipakettia kasvatettava, hoitohenkilöstön suojavarusteet turvattava

Tiedote 24.3.2020

 

Grahn-Laasonen lisätalousarviosta:

Yritysten tukipakettia kasvatettava, hoitohenkilöstön suojavarusteet turvattava

 

”Nyt esitetyt toimet eivät vielä tarpeeksi auta pk-yrityksiä, hätä on suuri”, sanoo eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Eduskunta aloitti tiistaina ensimmäisen koronalisätalousarvion käsittelyn Grahn-Laasosen mukaan ”hyvässä, puoluerajat ylittävässä yhteistyössä”.

”Kokoomus esittää yritysten tukipaketin korottamista ensivaiheessa 500 miljoonaan euroon, tämä voitaisiin tehdä eduskunnassa vielä tällä viikolla. Terveet yritykset on pelastettava konkurssilta, sillä kyse on työpaikoista ja siitä, mitä Suomesta on jäljellä, kun jälleenrakennukseen päästään välttämättömien rajoitustoimien jälkeen.”

Grahn-Laasosen mukaan yrityksillä on huoli mm. vuokrista ja erääntyvistä laskuista tilanteessa, jossa kriisi iski nopeasti ja kysyntä ja tarjonta romahtivat yhdessä hetkessä.

Toinen hälyttävä huoli on terveydenhuollon ja kotipalvelun suojavarusteista.

”Kentältä kantautuu suurta huolta terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä. Huoltovarmuusvarastojen avaamisella saadaan lisäaikaa, mutta jo nyt esimerkiksi kotihoidossa on jouduttu suojautumaan puutteellisin varustein. Meidän on yksinkertaisesti pakko pystyä turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten turvallisuus, he tekevät työtä ihmishenkien pelastamiseksi äärirajoilla. Hallituksen on välittömästi ryhdyttävä kiireellisiin keskitettyihin suojavarustehankintoihin ja tuettava kotimaisen tuotannon syntyä”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Myös Kelan etuuskäsittelyn resurssit on turvattava välittömästi uudella lisäbudjetilla, jotta lomautetut työntekijät ja työttömyysturvan piiriin pääsevät pienyrittäjät saavat etuudet ajoissa eikä etuuksien maksatus heikoimmassa asemassa oleville viivästy byrokratian takia.”

Grahn-Laasosen mukaan kunnat kaipaisivat selkeän viestin siitä, että niiden jo valmiiksi huonoon taloudelliseen tilanteeseen tullaan vastaamaan.

”Kunnat ovat hoitaneet kriisiä itsenäisesti ja hyvin. Kuntien henkilöstö on venynyt. Valtio ei saa jättää kuntia nyt yksin.”

Grahn-Laasonen kertoo saaneensa suuren määrän yhteydenottoja.

”Kaikki tekevät nyt pitkää päivää. On tärkeää, että tieto kulkee, sillä kysymyksiä on nyt enemmän kuin vastauksia.”


« »