Tiedote: Grahn-Laasonen jätti aloitteen: Forssasta lukevien lasten kaupunki

Tiedote 9.9.2019

 

Grahn-Laasonen jätti aloitteen: Forssasta lukevien lasten kaupunki

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti maanantain kaupunginvaltuustossa aloitteen lasten ja nuorten lukutaidon ja -innostuksen vahvistamisesta Forssassa.

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen esittää, että Forssan kaupunki nostaa lukemisen ja lukutaidon edistämisen yhdeksi Lasten Forssan kärjistä, kokoaa yhteen lukutaidon edistämiseksi jo tehtävät toiminnot ja käynnistää suunnitelman erityisesti lasten ja nuorten lukuinnostuksen vahvistamiseksi Forssassa.

”Nuorten oppimisvertailuissa lukutaidon hiipuminen näkyy selvästi. Erityinen huoli on pojista. Joka kymmenes peruskoulun päättävä nuori ei osaa riittävän monipuolisesti lukea voidakseen pärjätä toisen asteen opinnoissa ja elämässä. Kotitaustan vaikutus näkyy vahvana lasten ja nuorten lukemisessa”, Grahn-Laasonen perustelee kasvanutta huolta.

Grahn-Laasosen mukaan lukuinnostukselle ja vahvalle lukutaidolle luodaan pohja jo ennen kouluvuosia kotona ja varhaiskasvatuksessa. Kunnilla voi olla merkittävä lasten ja nuorten lukutaidon vahvistajana.

”Asia on tärkeä myös lasten tasa-arvoisien mahdollisuuksien ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Forssa voisi yhdistää voimia ja näyttää muulle maalle suuntaa”, Grahn-Laasonen sanoo.

 

Aloite kokonaisuudessaan alla.

 

 

Forssan kaupunki, valtuustoaloite 9.9.2019

Aloitteen tekijä: Sanni Grahn-Laasonen

 

Forssasta lukevien lasten kaupunki

”Lukevat lapset luovat ihmeitä”, on Astrid Lindgren sanonut. Lukemisen hyödyt ovat kiistattomat. Lukutaito on edellytys sujuvaan elämään, arkeen ja osallistumiseen. Se avaa ovia itsetuntemukseen. Lukutaidosta riippuu vahvasti kaikki uuden oppiminen, se on yhteydessä oppimistuloksiin ja elämässä pärjäämiseen. Lukeminen vahvistaa kykyä tuntea empatiaa ja ymmärtää eri tavalla ajattelevia. Se kasvattaa näköaloja ja yleissivistystä ja ehkäisee syrjäytymistä. Voidaan sanoa, että lukeva ihminen elää pidempään ja onnellisemman elämän.

 

Lukutaidon merkitys kasvaa, mutta taso heikkenee. Suomi on yhä yksi maailman parhaiden lukijoiden maista, mutta nuorten oppimisvertailuissa lukutaidon hiipuminen näkyy selvästi. Heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Erityinen huoli on pojista. Joka kymmenes peruskoulun päättävä nuori ei osaa riittävän monipuolisesti lukea voidakseen pärjätä toisen asteen opinnoissa ja elämässä. Huolestuttavaa on myös lukuinnostuksen heikkeneminen: vapaa-ajallaan oma-aloitteisesti lukevia on jatkuvasti vähemmän.

 

Suuri osa nuorista, joille on lapsena luettu ääneen, pitävät lukemisesta myös aikuisena. Tutkimukset osoittavat, että ääneen lukemisesta hyötyy jo pieni vauva. Kotitaustalla on vahva yhteys sekä lukutaitoon että -innostukseen. Lasten ja nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien vahvistamiseksi lukemisen edistäminen on tärkeä yhteinen tehtävä.

 

Kansallinen lukutaidon tason ylläpitäminen vaatii kaikkien yhteiskunnan tahojen ja ihmisten sitoutumisen ja ennen kaikkea pysyvien lukutaitoa edistävien rakenteiden kehittämistä. Lukeminen on tehtävä uudella tavalla houkuttelevaksi ja lukeminen on tuotava entistä vahvemmin lasten ja nuorten arkeen. Viime hallituskaudella käynnistettiin Kansallinen lukutaitofoorumi, joka loi lukemisen edistämiselle kansalliset suuntaviivat ja käynnisti ”lukuliikkeen”.

 

Edellä esitetyn perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Forssan kaupunki nostaa lukemisen ja lukutaidon edistämisen yhdeksi Lasten Forssan kärjistä, kokoaa yhteen lukutaidon edistämiseksi jo tehtävät toiminnot ja käynnistää suunnitelman erityisesti lasten ja nuorten lukuinnostuksen vahvistamiseksi Forssassa.


« »