Hallitukseen ei hinnalla millä hyvänsä

Uusi eduskuntakausi ei ole ehtinyt kunnolla alkaakaan, kun on jo ensimmäinen hupaisa kiista pöydällä: missä kukin istuu? Minulle sopii mikä järjestys tahansa, kunhan saa puheenvuoroja.

Ensimmäisinä viikkoina eduskuntatyö on pienoista tyhjäkäyntiä, kun vielä ei ole hallitusta saati esityksiä.

Tapaamme maanantaina hallitustunnustelija Antti Rinteen. Rinteen on määrä tiistaina ilmoittaa, millä pohjalla neuvottelut alkavat. Kokoomus jätti tunnustelijalle omat kynnyskysymyksensä, joita ovat muun muassa panostukset osaamiseen, uskottava talouslinja, työn ja eläkkeiden verotuksen keventäminen sekä kestävä kasvu.

Suomalaisen yhteiskunnan tärkeät palvelut voidaan rahoittaa vain, jos jatkamme määrätietoisia toimia työllisyysasteen kasvattamiseksi sekä yrittäjyyden edellytysten ja osaamisen vahvistamiseksi. Kuluneen hallituskauden saavutuksia ei saa vesittää.

Suomessa oli vaalikauden vaihtuessa yli 140 000 työpaikkaa enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin. Uhkapilviä tuovat huoltosuhteen heikkeneminen, pienet syntyvät ikäluokat ja työtä tekevän väestön määrän pieneneminen. Miljardiluokan menolisäyksiin ei ole varaa.

Vaikka emme tekisi yhtään uutta menolisäystä, julkisen talouden alijäämä kasvaa. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että alkaneen vaalikauden lopussa vuonna 2023 pelkästään yli 65-vuotiaiden peruspalveluihin tarvitaan vuosittain 1,26 miljardia euroa enemmän rahaa kuin vuonna 2019. Ilman rakenteellisia uudistuksia tämä tarkoittaa käytännössä lisää velkaa. Taloudessa olemme siis kaukana turvallisista vesistä.

Kokoomuksen keskeinen tavoite tulevalle hallituskaudelle on työllisyysasteen nostaminen vähintään 75 prosenttiin. Työllisyysasteen paraneminen prosentilla tarkoittaa julkisen talouden vahvistumista noin miljardilla eurolla. Ainoa kestävä tapa kattaa kasvavat hoivamenot ja turvata palvelut on tehdä tepsiviä toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Yksi ensisijaisista työllisyyttä lisäävistä keinoista on alentaa työn verotusta. Näin työtä olisi aiempaa kannattavampaa ottaa vastaan.

Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta ja uudistamaan Suomea myös tulevassa hallituksessa. Millä tahansa ehdoilla tai ohjelmalla emme kuitenkaan hallitukseen lähde, vaikka kutsu kävisi. Vastuullisen talous- ja työllisyyspolitiikan linjan on saatava jatkoa. Vain siten turvaamme lasten, perheiden ja vanhusten palvelut ja hyvän hoivan myös tulevaisuudessa.

 

(Julkaistu: Forssan lehti 5.5.2019)


« »