Askeleet kohti maailman parasta työelämää

Kokoomuksen Grahn-Laasonen ja Mykkänen: Askeleet kohti maailman parasta työelämää

 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja sisäministeri Kai Mykkänen esittävät joukon uusia toimenpiteitä maailman parhaan työelämän saavuttamiseksi Suomessa. Ministerit esittävät toimenpiteitä, jotka toteuttamalla suomalaisesta työelämästä saadaan maailman parasta 2030 mennessä. Muuttuvassa työelämässä tarvitaan erityisesti reiluja pelisääntöjä, joustavuutta, tasa-arvoa.

 

”Perhevapaauudistuksella helpotetaan lapsiperhearkea ja vahvistetaan tasa-arvoa. On kokoomukselle kynnyskysymys, että se tehdään seuraavalla hallituskaudella. Osaamisen tulevaisuussopimus tarvitaan takaamaan jokaiselle, että oman osaamisen päivittäminen on mahdollista myös työuran aikana. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi tarvitaan myös työelämän joustoja, kuten mahdollisuuksia tehdä etätyötä ja lyhennettyä työviikkoa”, opetusministeri Grahn-Laasonen sanoo.

 

Ministerit esittävät uutta lomapankkia, joka mahdollistaisi lomaoikeuden säilymisen, vaikka työpaikka vaihtuisikin.

 

”Jaksaminen työelämässä kuuluu kaikille. Useita peräkkäisiä lyhyitä työsuhteita tekevä henkilö jää nykyään väliinputoajaksi lomaoikeuksien suhteen. Olisi mietittävä sekä työntekijälle että työnantajalle reilu malli, jossa työntekijä voisi käyttää tietyn määrä edellisen työnantajan aikana kertyneitä lomapäiviä uudella työnantajalla, jos kyseessä ovat lyhyet työsopimukset”, sisäministeri Mykkänen sanoo.

 

”Meidän pitää Ruotsin tapaan päästä siihen, että osa-aikatyö on pikkulasten vanhemmilla ihan normaali juttu. Meillä täytyy olla vaihtoehtoja kokoaikatyön ja kokoaikavanhemmuuden välillä. Nyt suomalainen työelämä ei tätä tunnista. Haastan työmarkkinajärjestöt huomioimaan tämän seuraavalla tes-kierroksella”, Mykkänen sanoo.

 

Myös osaamistarpeet muuttuvat. Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta vasta nyt sen merkitys Suomen menestykselle on alettu laajasti ymmärtää.

 

”Mahdollisuus kouluttautua joustavasti myös työuran varrella on parasta muutosturvaa. Tarvitsemme uusia keinoja tukeaksemme jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. Tähän ratkaisu on kolmikantainen osaamisen tulevaisuussopimus”, sanoo opetusministeri Grahn-Laasonen.

 

Erityisesti asiantuntijatyössä työ tuppaa läikkymään yhä useammin myös vapaa-ajan puolelle. Yli kymmenen päivää kestäneiden sairauslomien suurimpia syitä ovat mielenterveyden häiriöt. Uusi nopeatahtisempi ja liikkuvampi työelämä haastaa pohtimaan aivan uudella tavalla myös työssä jaksamista ja itsensä johtamista. Myös työpaikoilla viihtyminen, työpaikan sosiaaliset suhteet ja johtaminen nousevat entistäkin tärkeämpään rooliin.

 

Kokoomusministereiden toimenpiteet kohti maailman parasta työelämää:

 

Reilut pelisäännöt muuttuvassa työelämässä

 

Työ kuormittaa nykyään eri tavalla kuin ennen

 

Suomi tarvitsee osaamisen tulevaisuussopimuksen

 

Tasa-arvoa ja sujuvaa arkea

 

Enemmän joustoa ja sujuvaa arkea

 

Suomessa ero kokoaikatyön ja työttömyyden välillä on jyrkkä

 

Maailman paras työelämä –pamfletin voit lukea täältä: https://www.kokoomus.fi/maailman-paras-tyoelama/