Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Forssan harrastemessujen avajaisissa: Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa

OKM Tiedote 18.1.2017

”Jokaisella lapsella tulee perheen varallisuudesta riippumatta olla mahdollisuus harrastaa. Tämän tavoitteen tekemiseksi todeksi tarvitaan niin valtion, kuntien kuin järjestöjen ja seurojenkin yhteinen sitoutuminen”, sanoo Forssan harrastemessujen avajaisissa puhunut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

”Harrastamisen kustannukset ovat nousseet, ja useampi kuin joka kolmas nuori on jättänyt harrastauksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Valmistelemme parhaillaan harrastustakuuta, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle osallistuminen mieluisa harrastustoimintaan ja löytää oma juttunsa.”

Grahn-Laasosen mukaan Forssassa on poikkeuksellisen laajat harrastusmahdollisuudet ja paljon tehtyä työtä sen eteen, että harrastustakuu toteutuisi jokaisen kohdalla.

”Yksi Forssan seudun ehdottomista parhaista puolista on se, että täällä voi harrastaa kaikenlaista. Harrastukset vaikuttavat monin tavoin myönteisesti lasten ja nuorten elämään, kasvuun ja kehitykseen. Ne innostavat ja tuovat iloa, kehittävät sosiaalisia taitoja ja vahvistavat itsetuntoa. Siksi olen iloinen, että lasten ja nuorten harrastamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota”, totesi Grahn-Laasonen.

Ministeri Grahn-Laasosen asettama työryhmä valmistelee ehdotusta parhaillaan siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Työryhmän tehtävänä on koota ehdotuksia toimenpiteistä, joita voidaan tehdä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi opetustoimen, kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotoimen aloilla.

Viime vuonna ministerin asettama selvitysmies Leena Harkimo esitti toimia liikuntaharrastusten kustannusten alentamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä esitettiin matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoamista. Lisäksi Harkimon selvityksessä esitettiin kunnan liikuntatilojen tarjoamista maksutta lasten ja nuorten harrastamisen kustannusten hillitsemiseksi.

Ministerin mukaan lasten harrastamisen tukeminen sisältyy vahvasti myös hallitusohjelmaan. Taiteen ja kulttuurin harrastetuntien järjestämistä kouluissa tuetaan valtion rahoituksen turvin. Liikkuva koulu-ohjelman avulla jokaisen peruskoululaisen päivään tuodaan tunti liikuntaa ja ohjelma laajennetaan kaikkiin suomalaisiin peruskouluihin 21 miljoonan euron uuden rahoituksen turvin. Lisäksi liikunnallisia koulupäiviä kokeillaan toisen asteen oppilaitoksissa.

”Lapset viettävät valtaosan päivistään kouluissa. Matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisääminen koulupäivien yhteyteen on erinomainen tapa laskea harrastamisen kustannuksia ja innostaa lapsia harrastamiseen”, sanoo Grahn-Laasonen.

”Liikkuvan koulun idea on tuoda tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään. Se voi tapahtua esimerkiksi matalan kynnyksen kerhotoiminnalla koulujen iltapäivissä, toteutettuna yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tällä hetkellä jo lähes 75 prosenttia kouluista on mukana ohjelmassa ja uusia kouluja ilmoittautuu mukaan koko ajan. Forssa on näyttänyt hienoa esimerkkiä liikunnallisten koulupäivien edistäjänä, sillä kaikki koulumme ovat jo mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa”, toteaa Grahn-Laasonen.