Opettajat ansaitsevat arvostuksemme joka päivä

Tänään juhlitaan maailman opettajien päivää. Päivän tarkoitus on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa. Vuoden 2016 erityisenä teemana on opettajien työn arvostaminen.

Juhlin maailman opettajien päivää Arabiemiraateissa, missä olen parhaillaan koulutusvientimatkalla suomalaisyritysten ja korkeakoulujemme kanssa. Pääsen tänään kertomaan noin 3000 paikalliselle opettajalle Suomen koulutusjärjestelmästä ja maailman parhaista opettajistamme.

Eilen Saudi-Arabiassa sovimme maan lähettävän jopa tuhat opettajaa oppimaan suomalaisilta opettajilta. Ensivaiheessa, jo lähikuukausina, Suomeen saapuu 80-100 opettajaa. Tämä on yksi osoitus suomalaisten opettajien arvostuksesta ja kunnianosoitus suomalaiselle opettajankoulutukselle.

Suomalainen koulutusjärjestelmä herättää maailmalla paitsi suurta kiinnostusta, myös uteliaita kysymyksiä. Miten suomalaislapset saavuttavat jatkuvasti hyviä oppimistuloksia, vaikka koulupäivät ovat lyhyitä, standardoituja kokeita ei ole eikä kukaan erityisemmin valvo opettajia? Opettajilla on Suomessa laaja pedagoginen autonomia. Luotamme heihin. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, joita yhteiskunta arvostaa. Opettajan ammatin vetovoimaa lisää mahdollisuus itse vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja mahdollisuus kehittää ja kehittyä.

Uskon, että juuri opettajan ammatin arvostuksesta ja opettajankoulutuksemme korkeasta vetovoimasta löytyy selittävä tekijä sille, miksi olemme nousseet yhdeksi koulutuksen kärkimaaksi.

Opettajan työn merkitys korostuu useissa nyt käynnistetyissä koulutuksen uudistuksissa. Julkaisimme syyskuun alussa Uusi peruskoulu –ohjelman, joka tukee uusien opetussuunnitelmien jalkauttamista kouluissa ja käynnissä olevaa koulujen toimintakulttuurin muutosta. Peruskoulun uudistamiseen kolmen vuoden aikana varatuista 90 miljoonan euron määrärahoista kaksi kolmasosaa, yli 60 miljoonaa euroa, käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen.

Jokaiseen kouluun mahdollistetaan esimerkiksi ”tutoropettaja”, joka tukee muita opettajia muutoksessa ja digitaalisten oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käyttöönotossa. Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, jotta opettajien kehittämät parhaat käytännöt saadaan levitettyä laajasti myös muiden koulujen ja opettajien käyttöön. Tuemme koulujen huippuluokan kokeiluja, ja viimeisin tutkimustieto otetaan käyttöön kokeilujen valmisteluun.

Eli liene yllätys, että opettajan työn merkitys on keskeinen myös uudessa peruskoulussa: ohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu maailman parhaat opettajat. Se on tietoinen valinta.

Nimitin viime tammikuussa osana uusi peruskoulu –ohjelmaa opettajankoulutuksen ammattilaisista koostuvan Opettajankoulutusfoorumin laatimaan yhdessä esitykset opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi siten, että opettajankoulutuksemme säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna. Foorumin keskeisenä tehtävänä on uudistaa suomalaista opettajien täydennyskoulutusta siten, että jokaiselle opettajalle voidaan tarjota oman lähtötason mukaista koulutusta. Kehittämisohjelma luovutetaan minulle 13. lokakuuta, ja sitten on aika laittaa esitykset toimeen yhdessä opettajankoulutuslaitostemme kanssa.

Tulevaisuuden opettajuus perustuu laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, yhdessä tekemiseen sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen tapahtuu oppivissa opettajayhteisöissä ja verkostoissa. Keskeistä on opettajien halu ja mahdollisuus koko uran mittaiseen ammatilliseen kehittymiseen ja koulun kehittämiseen.

Maailman parasta peruskoulua ei ole ilman maailman parhaita opettajia. Meidän on opettajankoulutuksen ja peruskoulun uudistamisella varmistettava, että opettajuus on ikäluokkien terävimmille nuorille jatkossakin houkutteleva vaihtoehto. Tämä tehdään kohdistamalla merkittäviä resursseja opettajankoulutukseen ja viemällä yhä pidemmälle ajatusta opettajien pedagogisesta vapaudesta ja vastuusta.

Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat keskeisessä roolissa, kun uutta ammatillisen koulutuksen reformia tehdään. Lastentarhanopettajat tuovat pedagogista osaamistaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen, mikä onkin tärkeää, sillä varhaisilla vuosilla on iso merkitys myöhemmälle oppimiselle, opintielle ja lapsen koko elämälle.

Paljon voimme tehdä myös esimerkiksi vanhempina. Muistetaan kiittää ja kehua opettajaa hyvin tehdystä työstä. Mikä ammatti olisi arvokkaampi kuin lasten ja nuorten opettaminen?

Tänään on maailman opettajien päivä, mutta opettajat ansaitsevat arvostuksemme joka päivä.

koulutusvientimatkalla

Koulutusvientimatkalla Saudi-Arabiassa