Uusi kehittämislukioverkosto rakentaa tulevaisuuden lukiota!

Huomenna juhlimme ylioppilaita. Valkolakki on sivistyksen symboli. Se on hieno hetki elämää ja suuri saavutus.

Lukio elää uudistusten aikaa. Ensi syksynä ylioppilaskokelaat kirjoittavat ensimmäiset koeaineet sähköisesti. Kevääseen 2019 mennessä koko ylioppilastutkinto sähköistetään. Ylioppilastutkinnon uudistaminen muuttaa nopeaa vauhtia myös lukioiden oppimisympäristöjä digitaalisiksi.

Ensi syksynä voimaan astuvat uudet lukion opetussuunnitelmat painottavat laaja-alaisen yleissivistyksen rinnalla tieto- ja viestintäteknologista osaamista, monilukutaitoa, kielten ja kulttuurien ymmärrystä ja kriittistä ajattelun taitoa. Uusi lukion tuntijako tuo lukioiden opintotarjontaan ensimmäistä kertaa myös oppiainerajat ylittävää opetusta, kun uudet teemakurssit otetaan käyttöön.

Tänään otetaan jälleen yksi askel lukion uudistamisessa. Opetushallitus hyväksyi tänään 84 lukion ottamisen mukaan kehittämislukioverkostoon. Luvassa on kokeiluja lukion pedagogiikkaan, lukioiden ja korkeakoulujen tiiviimpään yhteistyöhön ja lukioiden toimintakulttuurin kehittämiseen. Kiinnostus oli huimaa. Hakemuksia tuli peräti 165 lukiosta.

Käynnistämäni Uusi lukio –uskalla kokeilla –ohjelman tavoitteena on uudistaa lukiota kokeilujen avulla. Hyvät kokemukset ja parhaat kokeilut viitoittavat lukion pidemmän aikavälin kehittämistyötä. Valinnaisempi, yksilöllisiä valintoja korostava tuntijakokokeilu on yksi osa laajaa kehittämisohjelmaa. Tänään käynnistyvä kehittämislukioverkosto toinen tärkeä osa.

Kokeilut kattavat kaikki osa-alueet. Lukion pedagogiikkaa kehitetään tukemaan vuorovaikutusta, oppiainerajat ylittävää oppimista ja laaja-alaista osaamista. Oppimisympäristöjä uudistetaan. Lukion ja korkea-asteen yhteistyötä lisätään suunnittelemalla lukio-opintojen intregroimista korkeakouluopintoihin ja luomalla opiskelijoille mahdollisuuksia kurkistaa korkea-asteelle jo lukion aikana. Yritysten kanssa tiivistetään yhteistyötä. Ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista lisätään. Ja paljon muuta!

Esimerkiksi Jyväskylän lyseon lukio kehittää kokeilussa ilmiöpohjaista oppimista ja opiskelijoiden tiimioppimista. Kuusankosken lukiossa toisen vuosikurssin opiskelijat ryhtyvät mentoroimaan alemman vuosikurssin opiskelijoita. Sotkamon lukio tiivistää yhteistyötään urheiluakatemian ja ammattiopiston kanssa. Tampereella normaalikoulu tiivistää yhteistyötään yliopiston kanssa, mikä tarjoaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia kurkistaa useilla koulutusaloilla yliopisto-opintoihin jo lukion aikana. Tämä tukee mielekkään koulutusalan löytymistä ja tukee siirtymistä jatko-opintoihin.

Korkeatasoisten kokeilujen tulokset kerätään Opetushallitukseen, jotta hyviä tuloksia voidaan levittää kaikkien lukioiden käyttöön. Kokeilulukiot voivat kutsua myös muita lukioita mukaan verkostoon kehittämään ja kokeilemaan uutta. Näiltä kokeiluilta on lupa odottaa paljon.

Sekä kehittämislukioverkoston kokeilut että tuntijakokeilut käynnistyvät jo elokuussa. Joka neljännessä suomalaisessa päivälukiossa kokeillaan uusia pedagogisia malleja, uutta toimintakulttuuria, yhteistyötä korkea-asteen kanssa tai valinnaisempia kurssivalintoja seuraavan kahden vuoden aikana. Rinnalla kehitämme myös ylioppilastutkintoa, yliopistojen valintamenettelyjä ja opettajankoulutusta laajassa Opettajankoulutusfoorumissa.

Lukion kokeilujen tuloksia arvioidaan vuonna 2018, tuntijakokeilun osalta sitten, kun kokeiluun osallistuneet opiskelijat ovat kirjoittaneet ylioppilaiksi keväällä 2019 ja 2020.

Kokeilut ja käynnissä oleva kehittämistyö rakentavat tulevaisuuden lukiota. Lukion uudistamisessa hienoa ja uniikkia on, että kaikki esitykset ovat tulleet kentältä, lukioista, kehitysmyönteisiltä opettajilta ja opiskelijoilta. Kehittämistä alhaalta ylöspäin – ja yhdessä!

Tänään luovutettiin myös Suomen lukiolaissäätiön stipendi yhteiskunnallisesti aktiiviselle nuorelle, Alina Heywoodille.

Tänään luovutettiin lisäksi Suomen lukiolaissäätiön stipendi yhteiskunnallisesti aktiiviselle nuorelle, Alina Heywoodille. Mukana kuvassa myös Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen sekä pääsihteeri Elisa Tarkiainen.

Sanni Grahn-Laasonen

Opetus- ja kulttuuriministeri