Kakkostietä ja työllisyyttä

Valtatie kakkosen peruskorjaukseen neuvotellut 7,6 miljoonaa euroa ovat paikallisesti iloisin uutinen pitkään aikaan. Se on koko Forssan seudun saavutettavuuden ja yritysten toimintaedellytysten kannalta erittäin tärkeä. Olemme takavuosina jääneet usein ilman infrainvestointeja. Tällä ja edellisellä hallituskaudella olemme onnistuneet neuvottelemaan tielle rahoitusta jo kolmeen otteeseen.

Luottamus tulevaisuuteen syntyy pienistä ja isoista teoista. Suomen taloudessa on piristymisen merkkejä – ei vielä suuren paraatin aihetta, mutta pieniä orastavia merkkejä siitä, että suunta on ylöspäin. Talous kasvaa ja työllisyys kohenee. Se on paras mahdollinen palkinto raskaalle vuodelle vaikeita päätöksiä.

Kilpailukykysopimus solmittiin. Se ei tietenkään yksin Suomea nosta, mutta vie eteenpäin ja tuo asiantuntijoiden mukaan arviolta 35 000 uutta työpaikkaa. Hallitus palkitsee kilpailukykysopimuksen synnyn laajoilla veronkevennyksillä.

Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on näkynyt selvänä piristyksenä kauppojen kokonaismyynnistä. Alkoholilainsäädännön uudistus purkaa sääntelyä. Parhaillaan neuvottelemme liikenteen digitalisoivasta liikennekaaresta. Se on valtava uudistus henkilö-, tavara- ja postiliikenteessä ja sisältää vielä monia kinkkisiä yksityiskohtia, joihin uskon meidän löytävän kestävät, alueiden erilaiset tarpeet huomioivat ratkaisut.

Työllisyyttä edistetään myös kannustinloukkuja purkamalla, joustoja lisäämällä ja laajentamalla työllisyysmäärärahojen käyttöä aktivoivaan suuntaan. Omalla sektorillani rakennamme uutta koulutussopimusmallia, uudistamme ammatillisen koulutuksen, puramme koulutusviennin esteitä, vahvistamme opettajankoulutusta ja paljon muuta. Uusi innovaatioseteli tulee työkaluksi erityisesti ammattikorkeakoulujen ja yritysten tiivistyvälle yhteistyölle – myös täällä Forssassa.

Sääntelyn purkamista jatketaan monella sektorilla. Jakamistalous saa vauhtia. Ihmisten kekseliäisyys pääsee valloilleen, kun byrokratia ei ole esteenä.

Tavoitteenamme on kaikkiaan 110 000 uutta työpaikkaa vaalikauden aikana. Elokuun budjettiriihessä työllisyystavoitteisiin palataan. Tarkoituksena on luoda verotuksen kasvupaketti, jossa muun muassa kevennetään ansiotuloveroa, luodaan uusi yrittäjävähennyksen malli ja korotetaan kotitalousvähennystä. Näillä ja valmistelussa olevilla uusilla keinoilla kuljemme kohti 72 prosentin työllisyystavoitetta.

Pärjätäkseen tulevaisuudessa Suomea on rakennettava voittamaan muutoksen pelon. Meidän tulee rakentaa tukevalla taloudellisella pohjalla oleva moderni hyvinvointiyhteiskunta, joka kannustaa eteenpäin, kannustaa työntekoon ja kannustaa aktiivisuuteen.

Iloista ja toivottavasti pikkuhiljaa aurinkoistakin kesää!

Sanni Grahn-Laasonen
kirjoittaja on forssalainen opetus- ja kulttuuriministeri (kok).