Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kehysriihen päätöksistä: Koulutusta ja tutkimusta suojeltiin säästöiltä

Tiedote 5.4.2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kehysriihen päätöksistä:
Koulutusta ja tutkimusta suojeltiin säästöiltä

Hallitus suojeli koulutusta ja tutkimusta uusilta säästöiltä, kertoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

”Suomi on erittäin vakavassa taloustilanteessa, ja nyt kaikkein tärkeintä on vahvistaa uskoa Suomeen ja vahvistaa julkista talouttamme. Hallitus on joutunut päättämään uusista 370 miljoonan euron säästöistä velkaantumisen pysäyttämiseksi. Vaikeista päätöksistä huolimatta onnistuimme suojelemaan koulutuksen ja tutkimuksen uusilta säästöiltä. Se oli ainoa oikea valinta”, Grahn-Laasonen toteaa.

Hallitus teki kehysriihessä myös lisäpanostuksen korkeakoulutukseen ja nuorille tutkijoille.

” 105 miljoonan euron rahoitus vuosien 2017–2018 aikana ohjataan muun muassa korkeakoulujen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä nuorten, työuransa alussa olevien tutkijoiden aseman vahvistamiseen. Tulen pitämään huolta siitä, että tällä lisäpanostuksella parannetaan opinnoissa etenemisen mahdollisuuksia ja lahjakkaimpien nuorten tutkijoiden alkuun pääsyä”, sanoo Grahn-Laasonen.

Lisäksi kirjailijoiden lainauskorvausta korotetaan kahdella miljoonalla eurolla.

Hallitus on päättänyt kehysriihessä myös opintotukisäästön toteuttamisesta. Hallitus pitää kiinni opintotukileikkauksesta. Malli toteutetaan selvitysmies Roope Uusitalon esitysten pohjalta, mutta opintotuen ehtojen kiristämistä lievennetään opiskelijoiden kannalta. Hallitus myös kohtuullisti pitkän aikavälin säästöä 150 miljoonasta 122 miljoonaan euroon.

” Opintotukisäästö on kova päätös opiskelijoille, mutta säästön peruminen olisi velkaantumisuralla jatkamista. Opintorahan taso toisella ja korkea-asteella yhtenäistetään Uusitalon esityksen mukaan 250 euroon. Olemme rakentaneet mallin, joka on joustava ja turvaa jatkossakin mahdollisuudet täysipäiväiseen opiskeluun. Se sisältää myös monia opiskelijajärjestöjen toivomia elementtejä ja parannuksia”, toteaa Grahn-Laasonen.

” Hallitus valmistelee esityksen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin, kuten opiskelijajärjestöt ovat toivoneet. Opintotuen takaisinperinnän 15 prosentin korotusta pienennetään, ja opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin. Yksin asuvien, 18–19 -vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutus opintotukeen poistetaan. Tämä on ollut selkeä epäkohta nykyisessä opintotuessa, ja toisen asteen opiskelijajärjestöt ovat toivoneet tätä muutosta”, sanoo Grahn-Laasonen.

 

Lisätietoja:

– Opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Matias Marttinen (lehdistösuhteet), puh. 044 269 3113