Lapset ovat puhuneet

Lastenkulttuurin saavutettavuuden parantaminen on yksi tämän hallituksen kärkihankkeista. Lasten virikkeellinen oppimis- ja kasvuympäristö parantaa tutkitusti oppimistuloksia. Kulttuurin saavutettavuuden parantamisella lisätään myös lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin. Kulttuuri on yksi parhaista keinoista ruokkia lasten ja nuorten uteliaisuutta.

Kärkihankkeen osalta lähdimme liikkeelle kohderyhmän tarpeista ja toiveista. Helmikuun aikanaperuskoululaiset saivat vastata ministeriön toteuttamaan kyselyyn, jolla kartoitettiin lasten näkemyksiä taiteen, kulttuurin ja liikunnan eri muotojen harrastamisesta. Kysely oli menestys.

Kyselyyn saatiin vastauksia yli 230 kunnasta ja reilusta 1100 peruskoulusta. Yhteensä vastauksia saatiin huimat 120 000 kappaletta, joista suurin osa oli alakoululaisten vastauksia. Näin laajalla otoksella tehtyä lastenkulttuurin kyselytutkimusta ei ole koskaan aiemmin toteutettu. Voidaankin sanoa, että meillä on verrattain ainutlaatuinen aineisto tutkia lasten ja nuorten kulttuurin ja liikunnan mielenkiinnon kohteita.

Nyt tiedetään, missä koulussa olisi erityistä halua valokuvauskerholle, missä haluttaisiin bänditoimintaa, missä toivottiin teatteriharrastuksia.

Peruskoululaisten vastaukset kertovat, että omatoimista harrastamista toivotaan lisää. Jopa 63 % koululaisista oli sitä mieltä, että koulupäivän jälkeen koulun tiloja ja välineitä tulisi voida hyödyntää kavereiden kanssa harrastamiseen. Näin koulut voisivat toimia monitoimikeskuksina, jotka ylläpitäisivät hyvinvointia sivistyksen, kulttuurin ja liikunnan saralla. Tämä tehostaisi tilojen käyttöastetta eikä liikuntasalien tarvitsisi olla tyhjillään koulupäivän päätyttyä.

Oppilaat toivoivat myös lisää ohjattuja harrastetunteja niin koulupäivän jälkeen kuin myös oppituntien väliin. Tämän haasteen me otamme vastaan.

Lapsia kiinnostavat kulttuuriharrastukset todella monipuolisesti. Valokuvaus, sarjakuva, sirkus,lukeminen, teatteri, tanssi, kädentaidot, kuvataide, media, elokuvat, arkkitehtuuri – kaikki nämä ovat kiinnostusten joukossa. Liikuntalajeista suosituimmiksi kyselyssä nousivat jää- ja lumilajit, uinti sekä erilaiset palloilulajit.

Lasten monipuoliset kiinnostuksen kohteet ovatkin tämän kärkihankkeen rikkaus.

Hallitus panostaa lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihankkeeseen seuraavan kolmen vuoden aikana 7,7 miljoonaa euroa. Avustuksia voivat hakea taide- ja kulttuuritoimijat, jotka saavat käyttöönsä tulokset peruskoululaisille suunnatun kyselystä. Avustusten myöntämisen ehtona on, että hankkeet tukevat lasten omia näkemyksiä ja mielipiteitä harrastetoiminnan kehittämisestä omalla alueellaan. Tällä tavoin pystymme lisäämään lasten harrastustoimintaa ja ottamaan alueelliset erot huomioon. Ja tarjoamaan ennen kaikkea juuri lasten toivomia harrastusmahdollisuuksia lisää.

Kulttuuri ei ole vain tietyn joukon etuoikeus vaan kuuluu meille kaikille. Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on kiistaton. Kulttuuri tuottaa iloa, elämyksiä, positiivisia kokemuksia ja lisää hyvinvointia.

Lapset viettävät valtaosan päivistään kouluissa. Tämä on myös keino madaltaa harrastamisen kustannuksia ja mahdollistaa harrastaminen lapsille kotitaustasta ja perheen varallisuudesta riippumatta. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa ja löytää ”se oma juttu”. Tähänkin haasteeseen lastenkulttuurin kärkihanke pystyy vastaamaan, kun avustuksilla tuetaan harrastetoiminnan järjestämistä kouluissa. Tuomme lisää kulttuuria kouluihin, ja yhteiskunnan rahoilla tuemme tätä toimintaa.

Tämä on koululaisilta tullut selvä toive.

Kokemusasiantuntijat ovat nyt puhuneet. On aika ryhtyä hommiin lasten harrastustoiminnan kehittämiseksi ja lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi. Ministeriö käynnistää välittömästi valtionavustuksen haun ja tuloksia näemme toivottavasti jo heti ensi syksynä alkavan lukukauden aikana.

Ensimmäistä luokkaa käyvä poika totesi oivasti kysyttäessä, mitä harrastetunneilta toivoo: ”Toivon, että tunti olisi kiva ja siellä olisi paljon kavereita”. Tämä on myös meidän tavoitteemme tässä kärkihankkeessa.

 

Sanni Grahn-Laasonen

Opetus- ja kulttuuriministeri