Helsingin Sanomien artikkelista ”Huippututkimus johti harhaan”

VTT:n on selvitettävä tapaus ja tehtävä se avoimesti. Tiedevilppiepäilyihin on syytä suhtautua erittäin vakavasti. Kyse on yhteiskuntamme perusteisiin menevästä kysymyksestä, tieteen luotettavuudesta.

Tutkimuksessa liikkuu isot rahat kansallisesti ja kansainvälisesti, ja kilpailu on kovaa. Suomessa tieteen korkeaan eettiseen tasoon voi luottaa, mutta tietenkään kaikkea vilpin mahdollisuutta ei saada koskaan täysin poissuljettua.

Perustuslakimme turvaa tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauden. Tieteen pelisääntöjen tulee lähteä tiedeyhteisöstä itsestään. Tiedeyhteisön on luotava sellaiset mekanismit, joissa vilppiepäilyt havaitaan tehokkaasti, tutkitaan puolueettomasti ja epäkohtiin puututaan napakasti.

Tieteen etiikasta ja sen valvonnasta on Suomessakin syytä käydä keskustelua. On pohdittava, onko nykyinen, vahvaan luottamukseen perustuva järjestelmä riittävä ja ovatko vilppiepäilyihin puuttumisen keinot riittäviä. Pyydän tutkimuksen eettiseltä neuvottelukunnalta, Suomen Akatemialta, yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta näkemyksiä tästä ja olen valmis tiedeyhteisön aloitteesta ja yhteistyössä heidän kanssaan tarvittaessa viemään ripeästi eteenpäin vahvistavia toimia.

Helsingin Sanomien artikkelin yhteydessä nousi esiin kysymys kilpaillun rahoituksen lisääntymisestä. Kilpailtu rahoitus parantaa arviointien mukaan laatua ja tuo tutkimushankeet avoimemmin yhteisön ruodittaviksi.

Suomalaiset luottavat tiedeyhteisöön. Tämän luottamuksen säilyttäminen ja vahvistaminen on tiedeyhteisön tärkeä tehtävä, ja siksi jatkuva eettinen keskustelu on välttämätöntä.