Jokaisella on oikeus kulttuuriin

Teksti on julkaistu Suomen CP-liitto ry:n lehdessä.

Kulttuuri tuottaa iloa, hyvinvointia, positiivisia kokemuksia, elämyksiä. Tosiasiallinen, yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kulttuuriin, niin tekijänä kuin kokijana, on jokaisen ihmisen oikeus. Yksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kärkihanke jakautuu kahteen tavoitteeseen. Tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin sekä laajentaa prosenttitaiteen periaatetta koskemaan myös esittäviä taiteita.

Saavutettavuus tarkoittaa paitsi sitä, että kulttuuritoimintaa ja harrastamista on tarjolla koko maassa, myös sitä, että kulttuuri on aidosti saavutettavissa myös rajoitteettomasti, esteettömästi ja taloudellisesti. Paras tapa lähteä kehittämään saavutettavuutta on ottaa erilaiset käyttäjäryhmät mukaan suunnitteluun.

Kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus päiväkoteihin ja kouluihin. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret voisivat hyödyntää aikaa ennen koulupäivää ja koulupäivän jälkeen taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Koulun tiloissa järjestetyt kerhot ja harrastukset toisivat helpotusta perheiden arkeen monella tapaa. Harrastuskuljetukset helpottaisivat ja lasten iltapäivätekemiseen olisi luonteva ja helppo vaihtoehto koulun tiloissa.

Kärkihankkeen toisena tavoitteena on parantaa eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Prosenttitaiteen periaatetta on tähän mennessä toteutettu lähinnä rakentamisen yhteydessä ja se on painottunut eri kuvataiteen muotoihin sekä muotoiluun. Prosenttitaideperiaatetta on tarkoitus laajentaa siten, että taidehankinnat koskisivat nykyistä laajemmin myös muita taidemuotoja. Kärkihankkeen avulla on tarkoitus vakiinnuttaa taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita.

Kärkihankkeiden tavoitteena on tehdä pysyviä muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Saavutettavuuden lisäämisen tarkoituksena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan.

Tärkein muutos, joka kärkihankkeella on saavutettavissa, on ehdottomasti muutos asenteissa. Kulttuuri ei ole minkään joukon etuoikeus, vaan se kuuluu ihan jokaiselle meistä. Sivistynyt yhteiskunta pitää huolta ja tarjoaa mahdollisuuksia myös muita vaikeammassa asemassa oleville. Pidetään kiinni siitä, että jokaisella on, lähtökohdista riippumatta, mahdollisuus kokea elämyksiä taiteen ja kulttuurin parissa. Se on jokaisen ihmisen oikeus.

Sanni Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuuriministeri