Uudistumiskykyä tarvitaan

Vastasin tällä viikolla elämäni – ja myös tämän hallituksen – ensimmäiseen välikysymykseen eduskunnassa. Välikysymys on opposition järein työkalu ja keino, jolla se pyrkii kaatamaan hallituksen.

Välikysymys koski koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Suomi on tilanteessa, jossa tarjolla ei ole helppoja ratkaisuja. Talous ei kasva. Menot ylittävät kroonisesti tulot. Velkaantuminen jatkuu – puoli miljoonaa euroa joka tunti myös tänään. Siksi on sopeutettava taloutta ja leikattava joistain tulonsiirroista, palveluista ja saavutetuista eduista, sillä raha ei riitä kaikkeen samaan, mihin hyvinä aikoina. Työttömyys kasvaa nopeimmin koko Euroopassa, mikä aiheuttaa pahaa oloa ja toivottomuutta.

Jos emme tee mitään, kurjistumiskehitys jatkuu. Ehkä suurin huoleni välikysymyskeskustelussa liittyi suomalaisen yhteiskunnan yskivään uudistumiskykyyn. Edelliset hallitukset eivät ole kyenneet uudistamaan Suomea – eivätkä edes sen kaikkein kirkkainta menestystarinaa, suomalaista koulutusta – riittävästi vastaamaan maailman nopeaan muutokseen.

Koulutusjärjestelmämme uhkaa jäädä jälkeen ympäröivän maailman vauhdista. Emme voi emmekä halua jäädä odottamaan, että uudistuksia kipeästi kaipaava koulutusjärjestelmämme rapautuu ja oppimistulokset jatkavat laskuaan. Siksi teemme uudistuksia vaikeassa taloudellisessa tilanteessa suomalaisten osaamisen vahvistamiseksi. Ei helppo tehtävä, mutta innostava.

On ymmärrettävää, että yksittäisiä leikkauksia kohtaan tulee kritiikkiä. Usein kuitenkin huomaa, että ne jotka kritisoivat yhdellä hetkellä yhtä leikkausta, kritisoivat toisella hetkellä toista, kolmannella kolmatta – esittämättä yhtään vaihtoehtoa tilalle. Pisimmälle mennään silloin, kun samaan aikaan kritisoidaan leikkauksia ja vaaditaan velkaantumisen pysäyttämistä. Pelkkä ”tarvitaan vientivetoista kasvua” ei riitä, vaan on esitettävä myös uskottavat keinot.

Hallituksemme päättää maanantaina illalla strategiaistunnossaan yhteiskuntasopimuksen korvaavien toimien viemisestä tiedonantona eduskunnalle. Se on takaraja työmarkkinajärjestöjen korvaavalle esitykselle. Vastaantuloa on jo nähty, se on lupaavaa ja toivoa antavaa. Toivomme, että he pystyvät viikonlopun aikana rakentamaan uskottavan kokonaisuuden, jotta voimme perua epätasaisesti osuvan sunnuntailisien leikkauksen ja mahdollisesti muitakin toimia hallituksen keinovalikoimassa olevasta paketista. Pallo on työmarkkinajärjestöillä.

Haastava pakolaistilanne elää joka päivä. Hätämajoitustiloista on huutava pula, uusia vastaanottokeskuksia avautuu lähes joka päivä eri puolille Suomea. Muuttuvaan tilanteeseen haetaan jatkuvasti ratkaisuja niin Euroopan, valtakunnan kuin paikallisillakin tasoilla. Perustimme maahanmuuttoasioita käsittelevän ministerityöryhmän, joka seuraa tilannetta päivittäin.

Olemme kaiken kaikkiaan aivan poikkeuksellisessa tilanteessa. Samanlaisia muuttovirtoja ei ole nähty Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Eurooppalaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta tilanne saadaan hallintaan.

Viime päivät ovat olleet mustia. Turvapaikanhakijoita kohtaan on hyökätty ja mielenilmaukset ovat saaneet avoimen rasistisia ja jopa väkivaltaisia sävyjä. Tilanne Suomessa nyt on meille kaikille uusi, mutta väkivallalle ja rasismille ei pidä antaa pienintäkään hyväksyntää. Forssan seudullakin on nyt turvapaikanhakijoita. Vähintä mitä voimme tehdä, on osoittaa heitä kohtaan ymmärrystä ja inhimillisyyttä. Vähintään antaa heidän olla rauhassa.

Myös turvapaikanhakijalapsilla ja -nuorilla on oikeus käydä koulua – kuten kaikilla oppivelvollisuusikäisillä. Kunnilla on velvollisuus järjestää tarpeen mukaisesti perusopetusta, esiopetusta ja myös varhaiskasvatusta. Valtio osallistuu kustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on aloitettu varautuminen siihen, että turvapaikanhakijoiden määrä edelleen kasvaa, samoin kuin tarve turvapaikan saaneiden koulutuspolkujen tukemiseen ja kieltenopetukseen.

Forssassakin on turvattava turvapaikanhakijalasten ja -nuorten koulutusmahdollisuudet esimerkiksi tarjoamalla peruskouluun valmistavaa koulutusta. Koulutus on parasta kotoutusta, ja se velvollisuus kannattaa ja tulee hoitaa huolella.

Hallitus sai välikysymyskeskustelun jälkeen eduskunnan luottamuksen, ja työ jatkuu. Aurinkoisia syyspäiviä!