OKM tiedottaa: Ammatillisen koulutuksen vastattava työelämän muutokseen

TIEDOTE: Työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa. Ammatillisen koulutuksen kyky uudistua on kohtalonkysymys kilpailukyvyllemme. Koulutuksen on jatkossakin tuotettava työelämässä tarvittavaa osaamista muutosten edellyttämässä tahdissa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituskauden tärkeimmistä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista, totesi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Ammattikoulutus 2025 – tilaisuudessa Helsingissä.

– Elinkeinoelämän rakennemuutoksessa katoavien työpaikkojen tilalle on saatava syntymään uusia. Uudet työpaikat eivät synny pitämällä kiinni nykyisistä rakenteista, vaan koulutusta on uudistettava. Osaaminen ja laadukas koulutus ovat parhaita valtteja kansainvälisessä kilpailussa, ministeri totesi.

– Ammatillisen koulutuksen rahoitusta, rakenteita ja toimintaa uudistetaan. Nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta poistetaan raja-aidat. Koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan uudenlaiseksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, kuvasi ministeri Grahn-Laasonen reformin pääkohtia.

Ministerin mukaan norminpurkutalkoot aloitetaan myös ammatillisessa koulutuksessa.

-Annamme kentälle lisää vapautta suunnitella ja toteuttaa opetusta, jotta siitä saadaan entistäkin työelämälähtöisempää ja parempaa. Tulevaisuudessa ammatillista koulutusta säädellään yhdellä toimintalailla ja yhdellä järjestämisluvalla, joihin sisältyvät sekä ammatillinen perus- ja lisäkoulutus sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen, ministeri totesi.

Ministerin mukaan ammatillisen koulutuksen pitää vastata nykyistä nopeammin työelämän ja yritysten tarpeisiin.

– Olemme perinteisesti ajatelleet, että työelämässä tarvittavalle uudelle osaamiselle pitää luoda aina uusi tutkinto. Näitä ammatillisia tutkintoja on meillä jo lähes 380. Ei siis ole ihme, että tutkintojärjestelmämme on osin sekava ja päällekkäinen, painotti ministeri.

– Uuden tutkinnon perusteiden valmistelu voi kestää jopa viisi vuotta. Tutkintorakenteiden muutoksiin on pystyttävä vastaamaan nopeammin, sillä työmenetelmät ja teknologiat uudistuvat jatkuvasti, jatkaa ministeri.

Ammatillisen koulutuksen reformilla lisätään myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

– Rakennamme kokonaan uutta koulutussopimusmallia oppisopimuksen rinnalle käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi. Tarvitsemme enemmän joustavia polkuja opintojen suorittamiseksi, sillä kaikille koulunpenkillä istuminen ei sovi. Oppisopimuskoulutuksen järjestämisen kynnystä alennetaan keventämällä siitä työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa, lupasi ministeri.

Ministerin mukaan reformin punainen lanka on osaamisperusteisuus. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tarjota osaamista, jota työelämässä tarvitaan. Osaamisperusteisuus luo mahdollisuuden rakentaa yksilöllisempiä opintopolkuja vastaamaan opiskelijoiden tarpeita.