Meillä aikuisilla on vastuu

Itä-Häme 14.8.2015

Tällä viikolla äidit ja isät ovat lähettäneet – silmäkulmat salakavalasti kostuen – matkaan pieniä ja vähän isompiakin koululaisia, tulevaisuudentoivojamme. Nämä ovat elämän isoja hetkiä. Erityisesti ekaluokkalaisille viikko on ollut jännittävä. On tutustuttu uusiin kavereihin, opettajaan ja kouluympäristöön. Moni vanhempi ja koululainenkin miettii, löytyykö uusia kavereita uudesta luokasta, löytyykö se oma paikka ryhmästä.

Lapset ja nuoret ovat herkkiä aistimaan asenteita ympäriltään. Lapset kuuntelevat aikuisten puheita tarkalla korvalla hyvässä ja pahassa. Viimeaikainen keskustelu monikulttuurisuudesta ei välttämättä ole ollut omiaan vahvistamaan sitä viestiä, että kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja rasismi ovat yksiselitteisen väärin. Koventuneet asenteet ja sisäänpäin kääntynyt ilmapiiri herättävät huolta.

Se, millaiseksi lapsen koulutie muodostuu, on meidän aikuisten vastuulla. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen opintaipaleeseen taustastaan riippumatta ilman pelkoa rasismista ja kiusaamisesta.

Upouusissa opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Opetuksen ja oppimisen tulee perustua tasa-arvoon ja kulttuuriseen moninaisuuteen.

Valtakunnallinen Kiva Koulu -ohjelma on ollut yksi hyvä tapa kitkeä kiusaamista, mukana on noin 90 prosenttia peruskouluistamme. Ohjelma antaa opettajille ja oppilaille konkreettisia välineitä kouluissa tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen. Opettajilla on myös mahdollisuus täydennyskoulutukseen, jossa vahvistetaan monikulttuurisuustaitoja. Näiden lisäksi tarvitaan uusia keinoja, joilla monikulttuurisuus otetaan kouluissa huomioon entistä paremmin.

Suomi ei pärjää sulkeutumalla. Nykyinen hyvinvointimme on monelta osin avoimen ja kehityshakuisen politiikan ja kansainvälistymisen seurausta. Olemme saaneet oppia ja vaikutteita muualta, vieneet osaamistamme ympäri maailmaa ja suhtautuneet maailman muutoksiin tulevaisuususkoisesti. Suomeen on tullut ihmisiä ympäri maailmaa. He ovat tuoneet mukanaan uusia kulttuureja ja ideoita. Samalla tavoin täältä on lähdetty. Yhdysvaltojen Minnesotasta taitaa löytyä jopa Heinola-niminen paikka!

Paras tapa lieventää ennakkoluuloja puolin ja toisin on yhteistyön ja kontaktien lisääminen valtaväestön ja maahanmuuttajien kesken. Tutustumalla eri kulttuureista tuleviin ihmisiin selviää yleensä, ettemme me ihmiset olekaan niin kovin erilaisia. Koulu on tähän yksi hyvä paikka, sillä lapset ovat useimmiten ennakkoluulottomampia kuin vanhempansa.

Meillä poliitikoillakin on iso vastuu sanomisistamme. Meillä on vastuu viestittää selkeästi, että Suomi on avoin, suvaitsevainen ja kansainvälinen maa, joka kunnioittaa erilaisia kulttuureja ja näkee ne rikkautena.

Meillä aikuisilla on vastuu osoittaa sanoin, teoin ja puuttumalla, että kaikenlainen kiusaaminen, syrjintä, rasismi ja väkivalta on väärin.

Sanni Grahn-Laasonen

Kirjoittaja on opetus- ja kulttuuriministeri Hämeestä.