Grahn-Laasonen: Suomalaisilta tuki kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle

Tiedote 16.4.2015

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee tuoreen ilmastobarometri 2015 -tutkimuksen tuloksista.

Valtaosa suomalaisista tunnustaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Kansalaiset pitävät tärkeänä, että Suomi on edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa ja uskovat, että uuden osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen voi parantaa Suomen kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja.

”Suomalaiset ovat tiedostava kansa. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Barometri osoittaa, että ilmasto- ja ympäristökysymykset on saatu pois marginaalista, yhteiseksi asiaksi. Meillä on vastuu tulevista sukupolvista, ja on hienoa, että työllä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on suomalaisten tuki”, Grahn-Laasonen iloitsee.

Yli 80 % vastaajista on sitä mieltä, että kansainvälisissä neuvotteluissa on solmittava pikaisesti uusi ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti. Valtaosa suomalaisista on kuitenkin myös sitä mieltä, että Suomen tulisi vähentää päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.

”Kokoomus haluaa Suomesta puhtaiden teknologioiden ja ratkaisuiden globaalin edelläkävijän. Tämä on yksi strategisen hallitusohjelmamme tavoitteista. Ilmastobarometrin tulokset antavat vahvan mandaatin kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle.”

”Samalla kun ratkomme globaaleja ympäristöongelmia, voimme luoda uusia työpaikkoja ja hyvinvointia kotimaahan. Jotta tämä on mahdollista, kuntia tulee kannustaa ottamaan rohkeasti käyttöön uutta cleantech-teknologiaa julkisissa hankinnoissa esimerkiksi luomalla uusi riskirahasto. Energiapolitiikassa meidän tulee asettaa päästöjen nopea vähentäminen keskiöön. Myös ekologista verouudistusta tulee jatkaa, ja näin kannustaa ihmisiä ympäristön kannalta kestäviin valintoihin”, Grahn-Laasonen toteaa.