Yritykset ilmastotalkoiden vauhdittajina

Talouselämä, Business Insight 2015 -liite 27.2.2015

Vuosi 2015 tulee olemaan globaalien ympäristö- ja energiapoliittisten linjavetojen aikaa. Marraskuussa alkaa Pariisin ilmastokokous, jossa on tarkoitus sopia kattavasta ja sitovasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta.

Ilmastonmuutoksen uhka on todellinen, ja maailma tarvitsee kunnianhimoisen sopimuksen päästöjen vähentämiseksi. Kansainvälinen neuvotteluprosessi etenee kuitenkin hitaasti, vaikka uhka on mitä kiireellisin. Vielä ei tiedetä, mikä on lopputulema Pariisista, mutta muutoksen merkkejä on ilmassa. EU, Kiina ja Yhdysvallat ovat jo kertoneet päästövähennystavoitteistaan. Yritykset ympäri maailmaa ovat aktivoituneet ilmastokysymyksissä ja osalla on kansainvälisiä sopimuksiakin rohkeampia tavoitteita. Maailma on heräämässä ilmastonmuutoksen uhkaan ja se tulee myllertämään kansalliset ja globaalit energiamarkkinat.

Elinkeinoelämä tarvitaan mukaan ratkaisemaan maailman energia- ja ilmasto-ongelmia. Yritykset ovat lopulta ne, jotka tarjoavat konkreettiset keinot kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Ne tuovat markkinoille uudet teknologiat ja näyttävät tietä muuttamalla omia toimintatapojaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Suomesta löytyy molemmissa edelläkävijyyttä.

Suomella on edellytyksiä toimia globaalina ongelmanratkaisijana. Cleantechiä kannattaa viedä sinne, missä energiateknologia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin ja missä teknologia on vanhentunutta. Lähinaapureina tällaisia maita ovat esimerkiksi Venäjä ja Viro. Suurin markkinapotentiaali on puolestaan Kiinassa ja Intiassa. Näissä maissa maailman ilmastotalkoilla on myös valtavasti voitettavaa.

Meillä on osaamista ja tahtoa, mutta sitä ei ole saatu kunnolla maailmalle. Jotta suomalaiset energiaratkaisut saavat vauhtia, tarvitaan toimivat kotimarkkinat, kannustava toimintaympäristö ja järkevää sääntelyä. Mutta etenkin tarvitaan kunnon markkinointia ja rohkeita avauksia yrityksiltä.

Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien ratkaisujen kysyntä tulee vain kasvamaan sitä mukaa kun valtiot sopivat kunnianhimoisemmista tavoitteista. Tänä vuonna tehdään vuosikymmeniä eteenpäin ulottuvia päätöksiä. Ne, jotka voivat tarjota muille keinoja kohti vähähiilistä taloutta, ovat tulevaisuuden voittajia. Suomessa tarvitaan ilmastoherätys, nyt.