YM tiedottaa: Suomen ja Puolan ympäristöministerit sopivat Itämeri-yhteistyön tiivistämisestä

Tiedote 2.2.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili tänään Varsovassa Puolan ympäristöministerin Maciej Grabowskin kutsusta. Ministerit keskustelivat EU:n ilmastopolitiikasta ja Itämeren suojelusta.

Ympäristöministerit sopivat Suomen ja Puolan välisen yhteistyön tiivistämisestä Itämeren suojelussa. Krakovassa vuonna 2007 hyväksytyn HELCOM:n Itämeren toimintaohjelman toteuttaminen on molemmille maille tärkeä asia.

Erityishuomiota kiinnitettiin ministerikokouksessa 2013 hyväksyttyjen päivitettyjen maakohtaisten ravinteiden vähennystavoitteiden toteuttamiseen.

”Olen ilahtunut siitä, että Puola kertoi edenneensä vähennystavoitteiden hyväksymisessä, ja odotan heiltä sitoutumista myös konkreettisiin tekoihin Itämeren tilan parantamiseksi. Myös Suomi on valmis tekemään oman osuutensa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Ministerit keskustelivat hyvässä hengessä myös Puolan kipsikasojen fosforipäästöistä.

”Sovimme, että seuranta ja työ päästöjen vähentämiseksi jatkuu HELCOM-yhteistyönä”, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomi ja Puola vastaavat yhteistyössä rehevöitymisen vähentämiseen tähtäävän työn koordinaatiosta EU:n Itämeri-strategiassa.

”Suomen ja Puolan yhteinen BEST-hanke, johon myös John Nurmisen säätiö osallistuu, on esimerkki hyvästä käytännönläheisestä yhteistyöstä, joka tähtää kunnallisen jäteveden käsittelyn parantamiseen. Toivon tämän yhteistyön saaneen niin ikään vauhtia vierailun tuloksena”, Grahn-Laasonen kertoo.

Ministerit kävivät tapaamisessaan myös perusteellisen keskustelun sekä Suomelle että Puolalle tärkeästä EU:n ilmastopolitiikasta ja valmistautumisesta Pariisin ilmastokokoukseen.

Lisäksi ministeri Grahn-Laasonen avasi suomalais-puolalaisen cleantech-seminaarin, jonka tavoite oli esitellä suomalaista cleantech-osaamista puolalaisille päättäjille. Mukana valtuuskunnassa oli keskeisiä alan yrityksiä ja vienninedistämistoimijoita.

Puola on EU:n rakennerahastojen suurin tuensaaja. Vuosina 2014 – 2020 Puolalle suunnattava tuki on 72 miljardia euroa.

”Puhtaille suomalaisille teknologioille on suuret ja lupaavat markkinat voimakkaasti investoivassa Puolassa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Ministeri Grahn-Laasonen esitteli suomalaista cleantech-osaamista sekä Puolan ympäristöministerille että rakennerahastoista vastuussa olevan Puolan infrastruktuuriministeriön varaministerille Waldemar Slugockille.

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, p. 050 571 9333, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen, p. 040 504 7494, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ministerin erityisavustaja Aino Salo, p. 050 3069 599, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi