YM ja OKM tiedottaa: Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Tiedote 4.2.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri Krista Kiuru sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ovat tänään asettaneet työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta. Ministeriöt päättävät jatkotoimista työryhmän esitysten pohjalta.

Työryhmä pohtii ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita ja tekee niistä esityksiä. Työryhmä selvittää ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa ympäristökasvatuksessa sekä tämän työn organisointia. Ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on muun muassa kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Tätä voidaan edistää lisäämällä erityisesti lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä edistämällä heidän osallistumismahdollisuuksiaan.

”Muutos lähtee lapsista ja nuorista. Mitä varhaisemmassa iässä opimme ymmärtämään oman toimintamme vaikutukset ympäristöön ja riippuvaisuutemme luonnosta, sen parempi. Tuleville sukupolville resurssien niukkuus ja näkyvät ympäristöhaasteet tulevat olemaan arkipäivää. Meidän pitää tarjota lapsillemme valmiudet kohdata nämä haasteet. Positiiviset luontokokemukset lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistavat antoisan luontosuhteen syntymisen. Suomen jokaiseen kuntaan pitää saada luontokoulutoimintaa, ympäristökasvatus on investointi tulevaisuuteen”, ympäristöministeri Grahn-Laasonen sanoo.

”Kestävän kehityksen kasvatuksessa ja koulutuksessa on tarpeita selvittää ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa. Odotan työryhmältä hyvää selvitystä nykytilasta ja ennen kaikkea ympäristökasvatusta eteenpäin vieviä kehittämisehdotuksia, sanoo opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

”Lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ovat tärkeä osa kestävän kehityksen kasvatusta, ympäristökasvatusta ja kulttuuriympäristökasvatusta, painottaa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

Työryhmän jäseniksi kutsuttiin ympäristöhallinnon ja opetushallinnon virkahenkilöitä. Työryhmän toimikausi on 30.1.-1.4.2015.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@saunalahti.fi, p. 02952 50148
Ylitarkastaja Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö, etunimi.sukunimi@minedu.fi, p. 02953 30363