Lisää aurinkoenergiaa Suomeen esteitä raivaamalla – tässä keinot!

Maailmalla on käynnissä suuri aurinkoenergiabuumi. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että aurinkoenergia voi olla johtava energianlähde vuoteen 2050 mennessä. Teknologia on kehittynyt. Hinnat ovat tulleet alas, mikä on lisännyt houkuttelevuutta.

Tulevaisuuden energialähteenä aurinkoenergialla on huikea potentiaali, mutta Suomi on edelleen aurinkoenergian kehitysmaa. Suomen kanssa pinta-alaltaan lähes vastaavan kokoisessa Saksassa verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetti on lähes 10 000 kertaa suurempi kuin Suomessa.

Asenteetkin olisivat kohdallaan. Suomalaiset haluavat Energiateollisuus ry:n selvityksen mukaan kehittää sähköntuotantoa selvästi uusiutuvien energialähteiden suuntaan. Aurinkosähköä lisäisi jopa 89 % kansasta. Kun aurinkoenergiaan investoiminen tehdään helpoksi, investointeja myös tulee. Helenin (ent. Helsingin Energia) Helsingin Suvilahteen suunnitteleman Suomen suurimman aurinkovoimalan 1188 paneelia varattiin muutamassa päivässä ja nyt suunnitellaan jo uutta voimalaa.

Sitkeässä on se käsitys, ettei Suomessa paista aurinko. Se ei ole totta. Etelä-Suomessa auringon vuosittaiset säteilymäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Lappeenranta vastaa aurinkosähkön tuotantopotentiaaliltaan Frankfurtia, vaikka toki vuodenaikavaihtelut ovat Suomessa suurempia. Monet muutkin aurinkoenergiasta esitetyt väitteet ovat osoittautuneet vääriksi.

Aurinkoenergian pientuotannon edistäminen ei välttämättä vaadi suuria tukia. Esteet ovat pikemminkin hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä. Ne vaikeuttavat uusiutuvan pientuotannon käyttöönottoa ja vähentävät kiinnostusta tehdä ilmastoystävällisiä remontteja.

Yhä useammin törmäämme siihen, että lainsäädäntö tai lupakäytännöt eivät taivu uusille, ympäristöfiksuille ratkaisuille. Esteitä aurinkoenergian tieltä on kiireellisesti murrettava.

1. Verotusta korjattava aurinkoenergiaa tukevaksi

Yrityksissä kiinnostus aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen yrityskiinteistöihin on hiipunut Tullin verokohtelutulkintojen takia.

Näitä investointeja tulee vauhdittaa väljentämällä sähkön mikrotuotannon verokohtelun rajoja ja täydentämällä sitä vuosienergiaehdolla, joka ottaa paremmin huomioon aurinkosähkön erityisluonteen. Nykyinen raja estää käytännössä investoinnit, joilla alkaisi olla jo suurempaakin merkitystä.

Tätä uudistusta on valmisteltu – ja se on saatava pikaisesti maaliin!

2. Kuntien kirjavat lupakäytännöt korjattava

Toinen ongelma liittyy kuntien kirjaviin lupakäytäntöihin. Kunnissa on vaihtelevia käytäntöjä siitä, vaaditaanko yksityishenkilön asentamiin aurinkopaneeleihin toimenpidelupa vai ei. Epäselvyys, kankeus ja byrokratia ovat latistaneet mielenkiintoa hankkia kotiin aurinkopaneeli.

Kuntien tulisi voimakkaammin edistää pienimuotoisen energiantuotannon käyttöönottoa kaavoituksessa sekä määritellä rakennusjärjestyksissään toimenpidelupaa edellyttävien aurinkopaneelihankkeiden kokorajoja ja edellytyksiä. Jos tämä ei riitä, vaihtoehtona on vapauttaa kiinteistön katteen suuntaiset aurinkokeräinasennukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksella toimenpideluvasta ja ilmoitusmenettelystä, toki huomioiden esimerkiksi suojeltujen rakennusten rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

3. Yhtenäinen käytäntö sähkön kulutuksen ja myynnin mittaukseen

Kunnallisten lupakäytäntöjen lisäksi ongelmia aiheuttavat siirtoyhtiöiden vaihtelevat käytännöt kulutuksen ja myynnin mittaamisessa. Mittauskäytännöt on yhtenäistettävä ja pientuottajan kannalta selkeä tunnin sisäinen netotus on otettava säädöksen lähtökohdaksi.

Kunhan hallinnollisia, verotuksellisia ja -byrokratiaesteitä saadaan purettua, aurinkoenergian pientuotannon edistäminen etenee markkinalähtöisesti.

Aurinkoenergian käyttöönottoa edistämällä luodaan myös tärkeät kotimarkkinat kotimaisille cleantech-ratkaisuille, ponnistuspohjaa teknologian kehittymiselle ja viennille.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii Suomelta tulevaisuudessa päästötöntä energiajärjestelmää. Aurinkoenergialla voi olla tässä muutoksessa iso osa.

Tätä mahdollisuutta ei kannata hukata!