Kokoomus ei halua rajoittaa oikeutta valita koulu

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä rajoittaisi perheiden vapautta valita lapselle kouluksi muu kuin lähikoulu (MTV 24.1.). Hän perustelee rajoittamista koulutuksen tasa-arvolla, jonka takia olisi tärkeää suosia lähikouluja.

Kokoomus ei halua rajoittaa perheiden oikeutta valita lapselle koulu. Kannatamme ja puolustamme sitkeästi vapaata hakeutumisoikeutta. Kotiosoite ei voi rajoittaa mahdollisuuksia, mihin kouluun lapsi tai nuori voi hakeutua. Oikeus valita koulu on keskeinen osa mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä arvokasta on se, että kaikki lapset ja nuoret koulutetaan kotitaustasta riippumatta ja että vanhemmat ovat voineet luottaa siihen, että lähikoulu on maailman paras koulu – riippumatta, missä se on.

Viime vuosina usko suomalaisen koulutusjärjestelmän tasa-arvoon on alkanut horjua. Erot siinä, kuinka paljon kunnat panostavat koulutukseen, ovat kasvaneet. Opetusryhmien koot vaihtelevat, samoin tarjolla olevan opetuksen, kielivalikoimien ja valinnaisuuden määrä. Joissain kunnissa ja kouluissa on tarjolla huomattavasti vähemmän opetusta kuin toisissa. Se näkyy väistämättä oppimistuloksissa ja asettaa lapset ja nuoret epätasa-arvoiseen asemaan.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla näkyy alueellinen eriytyminen, joka on monimutkainen ongelma. Esimerkiksi Helsingissä on jo ryhdytty kohdistamaan lisää resursseja niihin kouluihin, joissa on esimerkiksi sosiaalisista syistä tarvetta. Alueiden eriytymiseen puuttuminen vaatii paljon muutakin kuin koulutuspolitiikkaa. Suurin yksittäinen syy alueelliseen eriytymiseen on asuntopolitiikassa.

On tunnustuksen vaativa tosiasia, että koulutuksellinen tasa-arvo on Suomessa heikkenemässä monista syistä.

Yhtenä oireena siitä on niin sanotun koulushoppailun lisääntyminen eli vanhempien halu etsiä lapselle parempia koulutusvaihtoehtoja ja kuljettaa paremman opetuksen toivossa vaikka kauemmaskin.

Ratkaisu tähän ongelmaan ei ole kouluvalintojen rajoittaminen, vaan puuttuminen siihen, mistä koulushoppailu on oire.

Kokoomukselle on tärkeää, että lähikoulu on maailman paras koulu myös tulevaisuudessa. Vanhempien pitää voida luottaa siihen, että lähikoulusta voi ponnistaa eteenpäin ihan yhtä hyvin kuin muualtakin.

Siksi koulutukseen tulee panostaa ja koulutuksesta tehdä yksi tulevan strategisen hallitusohjelman kärkiasioista. Koulutus on Kokoomukselle arvovalinta.

Erityisen huolestuttavaa on, että Suomessa koulutus ei enää näytä useimpien muiden OECD-maiden tavoin edistävän sosiaalista nousua. Tarvitaan iso ja laaja pohdinta siitä, miksi on näin ja mitä asialle voidaan tehdä mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistamiseksi.

Kun ongelma on monimutkainen, sen ratkaisukeinot harvoin ovat kovin yksinkertaisia nekään.

Vapaan hakeutumisoikeuden rajoittamista kannattava Keskusta näyttää kuvittelevan, että jälleen uusi laki ja uusi kielto korjaisi ongelman. Mihin unohtuivat Sipilän monet puheet normien purkamisesta? Perheiden valinnanvapauden ja vapaan hakeutumisoikeuden rajoittaminen olisi normien lisäämistä, jos mikä.