Nuoret sukupolvet tekevät pitkän työuran

Etelä-Suomen Sanomat 15.7.2014

Uupumista ja jaksamista pelätään jo ennen uran alkua

Työmarkkinajärjestöihin kohdistuu nyt paljon odotuksia. Eläkeremontin lisäksi tarvitaan tekoja, joilla Suomen työelämää kehitetään maailman parhaaksi.

Koska nuorempien sukupolvien ikäluokat ovat pienempiä, heidän odotetaan tekevän töitä enemmän ja pidempään. Se onnistuu vain, jos työelämä muuttuu.

Uudet sukupolvet ovat sitoutuneet työelämään. He osaavat toimia nopeatempoisessa, katkoksellisessa ja virtuaalisperusteisessa työssä, mutta he eivät usko perinteisiin teollisen ajan rakenteisiin. Nuoret haluavat työn kunnioittavan heidän oman elämänsä tarpeita.

Jos jostain pitää olla erityisen huolissaan, niin työntekijöiden – kaikenikäisten – uupumisesta ja lisääntyvistä mielenterveysongelmista. Uuden ajan ’työtapaturmat’ ovat yhä useammin henkisellä puolella.

Tämä näkyy jo opiskeluaikana ja kertoo siitä, että nuoret kokevat työelämän liian usein ahdistavaksi ja pelottavaksi. Uupumista ja jaksamisongelmia pelätään jo ennen kuin ollaan ehditty kunnolla töihinkään. Pelot kertovat jotain siitä, millaisen kuvan annamme työelämästä ja tulevaisuudesta.

Tutkimusten mukaan työn vaatimukset ja toisaalta kiinnostavuuden ja palkitsevuuden vähäisyys lisäävät työkyvyttömyysriskiä ja aiheuttavat nykyiselle työelämälle ja sen kehittämiselle erityisiä haasteita.

Suurin osa työntekijöistä kaipaisi, että työ tuntuu merkitykselliseltä ja että se palkitsee. Suurin osa haluaa vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja tekemisen tapaan, aikaan ja paikkaan.

Työelämän on joustettava paremmin elämäntilanteiden mukaan. Tarvitaan parempaa johtamista, fiksumpaa työn organisointia, tukea ja palkitsemista, ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työterveyshuoltoa ja yksilöllisiä urapolkuja. Kaikkia näitä muutoksia ei voida politiikan keinoin toteuttaa, vaan muutos on saatava tapahtumaan työpaikoilla.

Samaan aikaan on tärkeää, että työelämässä on sijaa myös esimerkiksi osatyökykyisille tai eri syistä työelämän ulkopuolelle jääneille. Työelämän pelisäännöt eivät saa olla poissulkevia. Työmarkkinajärjestöjen on tunnettava vastuunsa myös niistä, jotka eivät ole tällä hetkellä työelämän piirissä.

Tarja Filatov
Kansanedustaja (sd), eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja

Sanni Grahn-Laasonen
Kansanedustaja (kok), eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen