Mistä Forssan seudulle uutta työtä?

Forssan Lehti 15.2.2014

Asennemuutos. Tästä se kaikki lähtee. Kaupunki tai kunta ei voi työpaikoiksi muuttua, vaan uusi työ syntyy jo olemassa oleviin ja uusiin yrityksiin yksityiselle sektorille. Jotta yritykset kokisivat Forssan seudun seudun houkuttelevana, meidän on oltava sellaisia – aloitteellisia, aktiivisia ja positiivisia.

Osaamista. Työt syntyvät tällä hetkellä pieniin ja keskisuuriin, ketteriin yrityksiin, jotka ovat ajassa kiinni, pystyvät reagoimaan nopeasti ja kilpailemaan osaamisella. Osaaminen taas syntyy koulutuksesta. Meidän on turvattava hyvät koulutusedellytykset ja sitä kautta työvoiman saatavuus. HAMK:n toimipiste on toistaiseksi turvassa uuden toimiluvan myötä, mutta koko ajan on oltava tuntosarvet pystyssä. Toisella asteella tarvitsemme lisää tehoja ja yhteistyötä FAI:n ja Faktian fuusion kautta.

Innokkaita yrittäjiä. Forssan seudulla on hienoja yrittäjätarinoita. Makuliha palkittiin viime viikolla maakunnallisessa yrittäjägaalassa maakunnan parhaana – eikä syyttä suotta. Tutuissa tuotteissa maistuu kekseliäisyys, lähellä tekeminen ja laatu. Jokioisten Leipä taas avasi tulipalon jälkeen uuden tehtaan huikean paikallisen yhteistyön tuloksena. Virtasen perhe hankki mahdollisuuksien mukaan kaiken työvoiman ja tekniikan läheltä. Antin konditoria puolestaan on mukana Nelosella alkavassa Suomen paras leipomo -kilpailussa ja aivan varmasti vie kotiseutua Suomen kartalle myönteisellä tavalla. Tässä oli vain pari esimerkkiä, sillä näitähän riittää.

Näistä tarinoista Forssan seutu elää. Voimme haikailla tänne suuria teollisia työllistäjiä, mutta isotkin tarinat alkavat aina pienestä. Nokian nousu ja tuho ovat toisaalta myös osoittaneet, ettei yhden ison varassa oleminenkaan ole välttämättä pitkän päälle herkkua.

Kierrän kevään aikana ainakin 15 yrityksessä. Tavoitteena on selvittää yrittäjien odotuksia ja toiveita. Mikä saisi heidät työllistämään lisää? Palaan korjausehdotuksiin myöhemmin keväällä, mutta yksi positiivinen palaute on rekisteröitynyt mieleen. Tämän hallituksen aikana on tsempattu ja tehty paljon vienninedistämisessä!

Elämme kansainvälisestä kaupasta. Pääministerin, ulkomaankauppaministerin ja elinkeinoministerin johdolla on luotu Suomen vientiponnisteluja ja yritysten kansainvälistymistä tukeva Team Finland -verkosto. Verkostolla on toimijoita niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, kuten Finpro, Suomen edustustot, Tekes, Finnfund sekä ELY-keskukset. Toiminta on herättänyt kiinnostusta myös naapurimaissamme. Jotkut ovat jopa pohtineet Suomen mallin kopioimista.

Neljä suurinta vientimaatamme ovat Ruotsi, Venäjä, Saksa ja Yhdysvallat. Suuri osa viennistä menee paitsi euroalueen, niin myös EU:n ulkopuolelle. Team Finlandin hyödyntäminen on erityisen järkevää sellaisilla alueilla, joihin vaaditaan erityistä paikallistason tuntemusta, laajoja verkostoja ja mahdollisesti myös valtiovallan läsnäoloa.

Myös pienen Forssan seudun kannattaa olla aktiivinen kansainvälisesti. Kuntapoliitikkojen vanhanaikaisten ystävyyskaupunkivierailujen aika on ohi, mutta pienten täsmäorganisaatioiden ja hyvin etukäteen laaditun ohjelman voimin kannattaa ponnistella maailmalle.

Sanni Grahn-Laasonen
Kirjoittaja on forssalainen kansanedustaja (kok) ja Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja.